Zarządzanie

Spada liczba Polaków chcących pracować za granicą

13 września 2019

Pracownicy z Polski coraz rzadziej chcą wyjeżdżać za granicę. Jeśli już decydują się na wyjazd, to jadą do Niemiec. Co czwarty pracownik wybiera właśnie ten kierunek. Liczba Polaków deklarujących chęć pracy za granicą spadła w tym roku o 8,6 proc., co jest najniższym wynikiem od lat.

Zmiany wyraźnie odczuwa niemiecka gospodarka, której pracownicy z Polski, zwłaszcza sezonowi, są bardzo potrzebni. Narzekają zwłaszcza właściciele spółdzielni rolniczych, którzy z powodu kryzysu na lokalnym rynku pracy, opierają się na tymczasowych pracownikach z Polski. Mimo spadku tendencji do emigracji zarobkowej, Niemcy są nadal najchętniej wybieranym przez polskich pracowników kierunkiem. Na pracę w Niemczech decyduje się co czwarty pracownik wyjeżdżający z Polski.

Niemcy są jednym z niewielu krajów, który zapewnia pracownikom minimalne wynagrodzenie, w zależności od branży i przynależnej jej taryfy płacowej. Obecnie wynosi ono 9,19 euro, a od początku przyszłego roku wzrośnie do 9,35 euro. Co ważne, ta stawka dotyczy zarówno Niemców, jak i pracowników zagranicznych. W naszym kraju nie tylko nie ma takich regulacji, ale też bardzo często obowiązują nierówne stawki, wyższa dla polskich pracowników i niższa dla tych z Ukrainy. To pokazuje, jak daleko polskim pracodawcom do zachodnich standardów – pisze Karolina Sewrańska, dyrektor zarządzającą Agencji Pośrednictwa Pracy Polski HR.

Rynek pracy, na którym zaczyna brakować Polaków, Niemcy próbują ratować Ukraińcami. Od 2020 roku zostanie zniesiony obowiązujący obecnie test pracy i wymóg znajomości języka niemieckiego. To jednak, zdaniem ekspertów, nie sprawi, że Ukraińcy masowo opuszczą Polskę i wyjadą do Niemiec.

Na pewno część Ukraińców, również tych pracujących w Polsce zdecyduje się na wyjazd dalej na zachód. Moim zdaniem będą to gównie osoby młode, znające język przynajmniej w stopniu podstawowym i niemające zobowiązań. Pracownicy sezonowi czy zatrudnieni do pracy przy produkcji – czyli pracownicy, których niemieckiej gospodarce bardzo brakuje, według mnie nie zdecydują się na zmianę miejsca pracy i zostaną w Polsce – pisze Karolina Sewrańska.

źródło: money.pl