Zarządzanie

A U D I O B O O K
Hiperrzeczywistość. Przyszłość dzieje się dziś

dr Piotr Wiśniewski 9 września 2019

Aby odsłuchać A U D I O B O O K, odblokuj artykuł.

Przez nieznaną podróż

Hiperrzeczywistość. Przyszłość dzieje się dziś

 

Nowe, wspierane przełomowymi technologiami pokolenia wywołują na rynkach rewolucje, za którymi próbują nadążyć liderzy i menedżerowie. Problem w tym, że wielu z nich nie docenia siły i zasięgu zachodzących zmian. Rozejrzyj się i zastanów, czy nie jesteś jednym z nich.

„Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro” – powiedział kiedyś Jan Paweł II, komentując transformację systemową w Europie Środkowej. Te ponadczasowe słowa, choć wydają się wypowiedziane w odległej epoce, doskonale pasują do współczesnych realiów biznesowych. Przyszłość mamy już dziś, tylko nie wszyscy chcą lub potrafią to dostrzec.

Czynniki zmiany

Symptomów zachodzących zmian nie sposób przeoczyć. Konkurowanie nie oznacza już tylko wyścigu z branżowymi rywalami czy substytutami. Dziś rywalizujemy za pomocą zupełnie nowych sposobów zaspokajania potrzeb, przez co koncepcja pięciu sił Portera straciła na aktualności. Obszary działania, które jeszcze niedawno definiowaliśmy jako rynki docelowe, połączyły się w globalne systemy, poprzeplatane nowymi i często zaskakującymi relacjami. Pojęcie rynku, jak i występujących na nim graczy, wymaga nowych definicji, a złożoność ekosystemów biznesowych wymusza zmiany strategii i modeli biznesowych. Turbulentne realia rynkowe, które określam mianem „hiperrzeczywistości”, są bezpośrednim następstwem wielu  silnych, zachodzących jednocześnie zjawisk. Siedem kluczowych czynników zmiany to: postępująca kompleksowość, powszechny dostęp do wiedzy, robotyzacja i automatyzacja, rosnące moce obliczeniowe, pojawienie się sztucznej inteligencji, rozszerzona rzeczywistość oraz zmiany pokoleniowe.

Autor:

Dr Piotr Wiśniewski jest absolwentem Harvard Business School. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku CEO zarządzając międzynarodowymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi dla rynku Automotive. Obecnie jest partnerem zarządzającym DB77 Consulting, wykładowcą ICAN Institute oraz założycielem pierwszej platformy agencji pracy robotów DBR77.com. Artykuł można komentować na stronie www.hyperreality.global.


Artykuł ukazał się w nr 4(22) sierpień-wrzesień 2019 czasopisma „Production Manager”.