Relacje | Utrzymanie ruchu

Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego

12 sierpnia 2019

Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego to bezcenne źródło wiedzy dla każdej osoby zawodowo zajmującej się bezpieczeństwem. W czasach czwartej rewolucji przemysłowej  sprostanie wymaganiom zasadniczym i minimalnym daleko wykracza poza granice klasycznego podejścia BHP. Nieustannie rośnie znaczenie programowalnych układów sterowania, a zagadnie bezpieczeństwa cybernetycznego nie dotyczy już tylko banków.

II Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego to źródło wiedzy o:

 • projektowaniu/realizacji/produkcji bezpiecznych maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych;
 • imporcie bezpiecznych produktów;
 • rozwiązaniach sprzętowych i programowych urządzeń pozwalających osiągnąć zgodność w wymaganiami bezpieczeństwa;
 • analizie, ocenie i redukcji ryzyka;
 • rozwiązaniach organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo techniczne;
 • cyberbezpieczeństwie;
 • bezpieczeństwie w przemyśle 4.0;
 • środkach technicznych redukcji ryzyka i środkach ochrony indywidualnej;
 • technice pomiarowej w służbie bezpieczeństwa technicznego i środowiska pracy;
 • dokumentacji związanej z bezpieczeństwem;
 • analizach przypadków;
 • ocenie/statystyce stanu bezpieczeństwa technicznego.

Wydarzenie jest skierowane do:

 • osób mających wpływ na regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa technicznego,
 • osób zajmujących się czynnościami nadzoru rynku,
 • ekspertów z różnych dziedzin techniki związanych z bezpieczeństwem,
 • specjalistów BHP,
 • producentów aparatury i urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa technicznego,
 • producentów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych,
 • użytkowników maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych,
 • podmiotów certyfikujących i laboratoriów akredytowanych,
 • podmiotów doradczych,
 • firm ubezpieczeniowych, odszkodowawczych i kancelarii prawnych.

Referaty i dyskusje na forum publicznym i w kuluarach konferencji pozwolą każdemu wyjaśnić wątpliwości, podzielić się wiedzą i doświadczeniem, przedstawić poglądy na ważne kwestie, uporządkować swoją wiedzę oraz udoskonalić warsztat pracy.

Szczegółowy program konferencji oraz karta zgłoszenia dostępne na: https://www.cbidgp.pl/konferencje.

źródło: CBiDGP