Utrzymanie ruchu

Outsourcing gospodarki smarowniczej

9 sierpnia 2019

Outsourcing gospodarki smarowniczej cieszy się dużym zainteresowaniem oraz staje się coraz częstszą praktyką wielu zakładów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu. Koncepcja ta pozwala na przekazanie obszarów niezwiązanych z główną działalnością przedsiębiorstwa w ręce doświadczonych specjalistów, przyczyniając się tym samym do podniesienia efektywności prowadzonych działań oraz redukcji kosztów w wielu obszarach (m. in. koszty personalne, magazynowania, administracyjne).

Główne elementy serwisu smarowniczego zawierają:

 • inwentaryzację punktów smarnych,
 • optymalizację rodzaju i ilości stosowanych środków smarnych oraz ich logistykę,
 • uzupełnianie i wymiany medium, bieżący monitoring oraz pielęgnację cieczy chłodzących, czyszczenie układów smarowania i chłodzenia,
 • raportowanie oraz programy redukcji kosztów.

Dzięki właściwie prowadzonej gospodarce smarowniczej zmniejsza się zużycie maszyn i ogranicza ryzyko nieplanowanych przestojów, co przekłada się na zwiększoną produktywność oraz optymalizację wydajności zakładu produkcyjnego i jego kosztów.

Oszczędności

Efektywny outsourcing gospodarki olejowej pozwala na oszczędności w różnych obszarach: gospodarka magazynowa, logistyka, kadry i księgowość, a nawet IT. Jednak najłatwiej policzalna jest ona w dziale utrzymania ruchu. Dział utrzymania ruchu może ograniczyć swoje koszty poprzez:

 • zmniejszenie zatrudnienia,
 • wykorzystanie firm outsorcingowych na zlecenia tylko podczas planowych postojów,
 • tani dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych,
 • wydłużenie czasu pracy eksploatowanych środków smarnych,
 • zmniejszenie zużycia środków smarnych,
 • zmniejszenie czasu postojów maszyn,
 • zmniejszanie ilości awarii,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy o środkach smarnych,
 • praktycznie darmowy monitorig środków smarnych.

Zagrożenia

Przekazanie usług smarowniczych firmie zewnętrznej oprócz korzyści niesie za sobą wiele zagrożeń, m.in.: utrata kontroli nad gospodarka smarowniczą, brak spodziewanych efektów ekonomicznych, obniżenie jakości gospodarki smarowniczej, niedoprecyzowanie umowy powodujące powstanie miejsc nie objętych serwisem smarowniczym. Z kolei niewłaściwie prowadzona gospodarka smarownicza może spowodować straty związane z przestojami maszyn i urządzeń, co bezpośrednio może przełożyć się na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dlatego outsourcing smarowania nigdy nie jest łatwą decyzją i musi być poprzedzony analizą ekonomiczną kosztów ponoszonych do tej pory. Analiza powinna obejmować bieżące koszty:

 • brygady smarowniczej,
 • środków smarnych,
 • awaryjnych postojów i strat w produkcji nimi wywołanych,
 • koszty magazynowania środków smarnych.

Wybór usługodawcy

Kluczową kwestią jest właściwy wybór profesjonalnego usługodawcy zdolnego sprostać często wysokim oczekiwaniom Klienta. Dobrą praktyką jest wybranie partnera będącego równocześnie producentem stosowanych środków smarnych oraz posiadającego szerokie zaplecze techniczno laboratoryjne, co zapewnia pełną kompleksowość i odpowiednie wsparcie proponowanych rozwiązań, jak również pełną odpowiedzialność za oferowane w pakiecie z usługą produkty.

Wraz z przekazaniem obszaru gospodarki olejowej na zewnątrz warto rozważyć równoczesne oddanie wybranemu dostawcy obszarów powiązanych, takich jak: gospodarka materiałami filtracyjnymi, gospodarka odpadami, częściowy transport wewnętrzny, etc.

Dobrym przykładem takiego sprawdzonego dostawcy jest firma FUCHS Oil Corporation (PL), która stała się niekwestionowanym liderem w branży outsourcingu gospodarki olejowo-smarowej w Polsce z prawie czterdziestoma funkcjonującymi projektami oraz zatrudnionymi w nich ponad 250 pracownikami.

– Jeśli jest cos, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, abyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my… – Henry Ford, 1923

FUCHS od wielu lat współpracuje z największymi międzynarodowymi Koncernami obecnymi w Polsce w dziedzinie lotnictwa, motoryzacji, cementowo-wapienniczej, papierniczej oraz szeroko pojętej produkcji przemysłowej. Firma może poszczycić się uzyskaną w maju 2017 nagrodą UTC Technologies, potwierdzającą spełnienie najwyższych standardów wymaganych przez usługobiorcę. Specjaliści FUCHS są do zawsze dyspozycji w celu udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytania oraz ewentualnego zaprezentowania korzyści płynących z zastosowania sprawdzonych rozwiązań, a także przeprowadzenia szczegółowego audytu olejowego, czego efektem finalnym będzie przedstawienie szczegółowej oferty.

Wojciech Dzięgło, Piotr Barylak
FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs.com/pl