Zarządzanie

Nowe dotacje z ZUS na inwestycje BHP

9 lipca 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 sierpnia br., można je składać z kolei od 15 lipca br.

Nie trzeba się jednak spieszyć, kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, a termin nie będzie z pewnością skrócony. Lepiej złożyć dopracowaną dokumentację, podstawowe błędy wykluczają wniosek już na starcie, a w przypadku konieczności uzupełnienia informacji będzie to można uczynić tylko raz. W przypadku błędów w uzupełnieniu, wniosek będzie również odrzucony. Zainteresowanie jest dość duże, stąd pewnie zaostrzenie podejścia co do możliwości poprawiania złożonej dokumentacji.

Na jakie środki można liczyć?

W ramach konkursu ZUS ma do rozdysponowania kwotę 50 mln zł. Jest to kwota spora, jednak pamiętajmy że dotyczy ona całego kraju. Uwaga – kwoty podane w brutto:

 • Jeżeli o dofinansowanie stara się firma mikro, to może liczyć na 90% dotację, przy czym jej kwota przeznaczona na inwestycję nie może przekroczyć 139.000,00 zł.
 • W przypadku firmy małej to 80% dofinansowania przy maksymalnej kwocie dofinansowania 210.000,00 zł.
 • Jeżeli chodzi natomiast o firmy średnie odpowiednio 60% dofinansowania i kwota 340.000,00 zł. Dodatkowo można otrzymać jeszcze 1.000,00 zł na działania doradcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Firmy z branży drzewnej mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup i instalacje urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze. Natomiast w przypadku wózków jezdniowych wprowadzone zostało ograniczenie, dotychczas obowiązywała kwota 50.000,00 zł – teraz to niestety tylko 30.000,00 zł do kwoty inwestycji. Nie ma natomiast dodatkowego ograniczenia co do instalacji odpylających.

Szczegółowy katalog działań inwestycyjnych możliwych do sfinansowania – do pobrania pod linkiem:
https://www.forestcc.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/Zal. nr_4_Katalog_dzialan_inwestycyjnych_i_doradczych.pdf

 Jak wyłaniane są wnioski do dofinansowania?

Wnioski złożone do 16 sierpnia br. podlegają ocenie. Każdemu z nich przyznawana jest odpowiednia liczba punktów, a następnie tworzona jest lista rankingowa. Następnie wybierane są wnioski „od góry” listy, aż do momentu wyczerpania kwoty 50 mln.

Do najważniejszych kryteriów oceny wniosków należą:

 1. Wielkość przedsiębiorstwa
  • Mikroprzedsiębiorstwo otrzymuje 5 punktów (maksymalna wartość w tym kryterium)
  • Małe przedsiębiorstwo – 4 punkty
 2. Kategoria ryzyka działalności
  • od 1 do 3 – 2 punkty
  • od 4 do 5 – 4 punkty
  • od 6 do 9 – 8 punktów
  • 10 – 10 punktów (maksymalna wartość)
 3. Lokalizacja
  • dolnośląskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie – 5 punktów (maksymalna wartość)
  • kujawsko-pomorskie; lubuskie; opolskie; podlaskie; śląskie; zachodniopomorskie – 4 punkty
  • pomorskie; lubelskie; łódzkie; świętokrzyskie – 3 punkty
  • podkarpackie – 2 punkty
  • małopolskie; mazowieckie – 1 punkt
 4. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • w firmie mikro – 5 punktów (maksymalna wartość)
  • w firmie małej – 4 punkty
  • w firmie średniej – 3 punkty

 Warto o tym pamiętać…

W powyższych kryteriach można uzyskać maksymalnie 25 punktów, dochodzi do tego jeszcze 40 punktów, które uzyskuje się między innymi za zasadność wydatków i działań, poprawne wpisywanie się w cele dofinansowania czy też odpowiednią wysokość kosztów.

Kluczem otrzymania dofinansowania jest dobre wpisanie się w kryteria oceny oraz dokładne przygotowanie już pierwszego wniosku, aby nie „odpaść” już podczas oceny wstępnej (formalnej). Już podczas oceny wniosku, w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, trzeba również pamiętać o dokładności i dotrzymaniu 14 dniowego terminu.

źródło: Forest Consulting Center Sp. z o.o.