Utrzymanie ruchu | Zarządzanie

Przyznano nagrody „Lider Bezpieczeństwa Technicznego”

12 czerwca 2019

Głównym celem rankingu Urzędu Dozoru Technicznego pod hasłem Lider Bezpieczeństwa Technicznego jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych. W konkursie wyróżniane są firmy i instytucje, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi. Ranking ma na celu uhonorowanie codziennych wysiłków instytucji oraz przedsiębiorstw, które w skali kraju wyróżniają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa technicznego i stanowią przykład do naśladowania  dla innych.

W tegorocznej edycji rankingu LBT ocenione zostały firmy i instytucje w następujących kategoriach:

  • Eksploatujący urządzenia techniczne
  • Wytwarzający urządzenia techniczne
  • Laboratoria uznane przez UDT
  • Przedsiębiorstwa działające innowacyjnie w obszarze bezpieczeństwa technicznego

Łącznie do rankingu przystąpiło i zostało zgłoszonych ponad 140 firm i instytucji. Nad stworzeniem Rankingu Podmiotów pracowała Kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz UDT. Kapituła rankingu w każdej z kategorii przyznała tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego. Ponadto, biorąc pod uwagę ilość i rodzaj nadesłanych zgłoszeń, Kapituła rankingu zdecydowała się, wyróżnić 4 firmy i instytucje w każdej z kategorii, przyznając im dyplomy uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego. Przewidziano także nagrodę specjalną.

Gala wręczenia tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego odbyła się 29 maja br. w przeddzień VI Konferencji UDT „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego”, która była niejako merytoryczną kontynuacją tej uroczystości. Wśród zwycięzców rankingu znalazły się min. KGHM Polska Miedź S.A., Polimex Mostostal S.A. czy Transition Technologies S.A. Dodatkowo, w ramach tegorocznej edycji rankingu przyznano Nagrodę Specjalną Politechnice Opolskiej, instytucji, która w sposób szczególny wspiera przemysł i wdraża nowe rozwiązania techniczne poprzez działalność Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich.