Automatyka i robotyka | Inteligentne technologie

Monitoring czasu pracy maszyn wspomagany systemem andon

13 marca 2019

Czwarta rewolucja przemysłowa coraz silniej wpływa na sposób zarządzania produkcją. Zgodnie z podstawowym założeniem tej koncepcji, maszyny i urządzenia zainstalowane w fabryce mają się ze sobą komunikować. Komunikacja ma być prowadzona wielowątkowo a jednym z kluczowych wątków wymiany danych pomiędzy maszynami ma być monitoring czasu ich pracy.

Nie chodzi tutaj tylko o powiadamianie, które zlecenie jest obecnie realizowane. Maszyna musi być rozliczona z każdej chwili dysponowanego funduszu czasu pracy. Śledzenie każdego przestoju maszyny, analiza przyczyn źródłowych wystąpienia przestojów oraz ich eliminacja technikami doskonalenia produkcji mają w efekcie dać poprawę wskaźnika wykorzystania czasu pracy nawet o 30 proc.

Niezależne tablice andon

Doświadczenie TQMsoft poparte kilkudziesięcioma wdrożeniami wskazuje, że nie wszystkie maszyny są wyposażone w moduły automatyki przemysłowej pozwalające monitorować czas ich pracy. Co więcej, niektóre rozwiązania wbudowane w maszyny są nieprzystępne dla pracowników lub nie pozwalają na pełną interakcję operatora z maszyną. Przykładowo, operator maszyny często wykonuje dodatkowe działania, których maszyna nie rejestruje, takie jak przezbrojenia, konserwacje układów maszyny. Mogą to być również przerwy w pracy, gdy maszyna jest wyłączana. Wówczas rolę komunikatora maszyny może przejąć zewnętrzny system. Doskonałym narzędziem systemowym pokrywającym potrzeby monitorowania czasu pracy maszyn a zarazem dającym możliwość powiadamiania manualnego o wszelkich przestojach i ich przyczynach jest system, którego architektura oparta jest o działanie niezależnych tablic andon. Przykład takiej tablicy z w pełni konfigurowalnym panelem wyświetlającym komunikaty i wskaźniki jest produkt amerykańskiej firmy Vorne o nazwie XL800 wdrażany przez TQMsoft (rys. 1).

Rys. 1 Tablica andon

Instalując tablice andon fabryka posiada przejrzystą informację na temat efektywności wykorzystania czasu pracy maszyn. Poza tym, mając kilkanaście maszyn z zainstalowanymi tablicami operatorzy, widząc wyświetlane komunikaty, są świadomi aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą oni szybko reagować na powstałe opóźnienia oraz informować na bieżąco kierowników o postępach pracy poprzez system andon. W pełni funkcjonalny system andon jest dodatkowo wyposażony w zewnętrzną bazę danych instalowaną na serwerze fabryki co daje dostęp do wszystkich danych i wskaźników produkcyjnych w systemie raportującym typu Business Intelligence. Przykład takiego raportu wskaźnikowego pokazano na rys. 2.

Tablice andon Vorne XL800 są autonomicznym narzędziem do gromadzenia i przetwarzania danych produkcyjnych i w pewnym stopniu mogą zaspokajać podstawowe potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie monitorowania on-line produkcji. Jednakże wiele firm decyduje się na rozszerzenie funkcjonalności tablic i traktując je jako kompleksowe narzędzia do prowadzenia analiz biznesowych i rozwojowych oraz integracji z pozostałymi systemami komputerowymi działającymi w przedsiębiorstwie. Rozwój systemu andon opiera się o kilka dodatkowych modułów rozumianych jako narzędzia wspierające instalowane na serwerze przedsiębiorstwa. Firma TQMsoft kompleksowo prowadzi wdrożenia i rozwój tego typu rozwiązań inżynierskich zbieżnych z założeniami koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej.

dr Paweł Wojakowski
konsultant TQMsoft ds. doskonalenia produkcji