Zarządzanie

W połowie za głosem klienta

1 marca 2019

Rozwijająca się potrzeba lepszego słuchania klienta była naturalną odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania rynkowe – powojenne czasy dominacji popytu nad podażą skończyły się, konkurencja rosła, a klientów nie przybywało. Chcąc rozwijać sprzedaż trzeba było nauczyć się uważniej słuchać, rozumieć i spełniać potrzeby i oczekiwania konsumentów. I tak o to VOC (z ang. Voice of the Customer) weszło na salony.

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.