Jakość… przywództwa w zarządzaniu zmianą

Kiedy słyszymy o niesatysfakcjonujących wynikach, porażkach czy w końcu upadkach firm, mamy tendencję aby post-factum przypisać je poważnym strategicznym błędom, brakom w wiedzy merytorycznej pracowników i zarządów lub nieoczekiwanym zmianom rynku. I chociaż każdy z powyższych czynników może być adekwatnym wyjaśnieniem części problemu, coraz częściej świat biznesu zdaje sobie sprawę, że na liście głównych przyczyn trzeba umieścić w pierwszej kolejności dysfunkcje zarządcze i nieporadność we wdrażaniu zmian w organizacji.

Posted by | View Post | View Group