Zarządzanie

Jakość… przywództwa w zarządzaniu zmianą

19 grudnia 2018

Kiedy słyszymy o niesatysfakcjonujących wynikach, porażkach czy w końcu upadkach firm, mamy tendencję aby post-factum przypisać je poważnym strategicznym błędom, brakom w wiedzy merytorycznej pracowników i zarządów lub nieoczekiwanym zmianom rynku. I chociaż każdy z powyższych czynników może być adekwatnym wyjaśnieniem części problemu, coraz częściej świat biznesu zdaje sobie sprawę, że na liście głównych przyczyn trzeba umieścić w pierwszej kolejności dysfunkcje zarządcze i nieporadność we wdrażaniu zmian w organizacji.

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.