Inteligentne technologie

1 mld zł na usługi chmurowe w Polsce w 2018 roku

5 grudnia 2018

Znaczenie chmury sukcesywnie rośnie – i to w sytuacji, gdy preferencje największych odbiorców IT w Polsce niezmiennie kształtuje przede wszystkim chęć posiadania własnej, fizycznej infrastruktury. W strukturze wydatków na rozwiązania chmurowe przeważają jednak mniejsze podmioty.

Według najnowszego raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023” polski rynek rozwiązań chmurowych rośnie w tempie 5-6 krotnie wyższym niż cały rynek IT, sukcesywnie zwiększając udział w całkowitych wydatkach na IT. Preferencje największych firm w zakresie usług opartych na chmurze nie ulegają istotnym zmianom, podobnie jak ich funkcje i zakres wykorzystania. Najpopularniejsze pozostają usługi chmury prywatnej, z których korzysta ponad 66% dużych firm. Sukcesywnie rośnie znaczenie chmury publicznej w dużych firmach, jednak w tym modelu funkcjonują najczęściej zasoby peryferyjne i te, które nie zawierają żadnych danych wrażliwych. Szeroko stosowany jest natomiast model chmury hybrydowej, z którego korzysta ponad 80% dużych przedsiębiorstw. Już 20% firm decyduje się na wykorzystanie tylko środowiska chmurowego. Jeśli chodzi o wykorzystywany model chmury, ponad 50% ankietowanych podaje, że jest to SaaS, podczas gdy 33% deklaruje korzystanie z rozwiązań infrastrukturalnych dostępnych w chmurze, w modelu IaaS lub PaaS. Eksperci PMR szacują, że w 2018 r. wartość rynku usług chmurowych w Polsce zbliży się do 1 mld zł, a dynamika przekroczy 25%. Trzeba podkreślić, że jest to – według definicji PMR – w 100% rynek B2B. Nie uwzględniamy w obliczeniach wartości rozwiązań kupowanych na rynku B2C.

 

 

Rozwojowi rynku cloud computing w Polsce sprzyja polepszenie się oferty po stronie podażowej. Dotyczy to głównie modeli SaaS i IaaS. Dostawcy oprogramowania biznesowego w coraz większym stopniu rozwijają równolegle własne produkty w modelu usługowym. Rozwija się także rynek centrów danych i lokalnych dostawców IaaS, a oferta tego segmentu jest rezultatem działań różnych grup podmiotów – firm IT, operatorów telekomunikacyjnych i wyspecjalizowanych dostawców. Równolegle rośnie presja ze strony największych globalnych dostawców.

Sektor MSP i mikro firmy generują blisko 50% wartości krajowego rynku rozwiązań cloud computing. Należy jednak podkreślić, że w przypadku sektora dużych firm w Polsce wydatki na chmurę per capita są zdecydowanie wyższe. Z najnowszej edycji badania dużych firm w kraju, które PMR realizował w II kw. 2018 r., wynika, że 30% dużych przedsiębiorstw – zatrudniających 250 i więcej pracowników – korzysta z usług cloud computing. Oznacza to wzrost o 4% w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania. Duże znaczenie ma jednak definicja chmury. Nie chodzi jedynie o prosty hosting czy usługi serwerów dedykowanych i kolokacji, ale o realne wdrożenia modelu cloud computing.

Autor:

Paweł Olszynka, Dyrektor Działu Doradztwa i Analiz Rynku ICT

Pawel.olszynka@pmrcorporate.com