Świadomy Partner to pełniejsza realizacja wdrożenia systemu ERP

Firmy przede wszystkim powinny zdefiniować swoje cele wdrożeniowe, aby następnie, w sposób szczegółowy, przedyskutować swoje ustalenia z dostawcami systemów ERP. Nierzadko pojawiają się wówczas nowe inspiracje lub możliwości, dlatego to doskonały moment na weryfikację, czy ustalone wcześniej cele są tymi, które rzeczywiście firma produkcyjna jest w stanie osiągnąć – mówi Tomasz Majcherek, prezes firmy proALPHA, z którym rozmawia Przemysław Ozga.

Posted by | View Post | View Group