System ocen pracowniczych Toyoty

Konstruktywna ewaluacja kompetencji

Jak większość firm, Toyota przeprowadza coroczną ocenę swoich pracowników. Miałem w ostatnim czasie okazję przyjrzeć się stosowanym w firmie arkuszom ocen i zanotować kilka obserwacji. Porównując system Toyoty z systemami standardowymi zauważymy kilka zaskakujących różnic.

Posted by | View Post | View Group