Zarządzanie

System ocen pracowniczych Toyoty

12 października 2018

Jak większość firm, Toyota przeprowadza coroczną ocenę swoich pracowników. Miałem w ostatnim czasie okazję przyjrzeć się stosowanym w firmie arkuszom ocen i zanotować kilka obserwacji. Porównując system Toyoty z systemami standardowymi zauważymy kilka zaskakujących różnic.

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.