Efektywne zarządzanie zespołem

Grupowe podejmowanie decyzji i zarządzanie zebraniami

Jeżeli jesteś stałym czytelnikiem „Production Managera” to pamiętasz zapewne artykuł, w którym opisywałem, w jaki sposób wpływać na innych w trakcie indywidualnych rozmów. Wiele z opisywanych wcześniej umiejętności można z powodzeniem zastosować w trakcie spotkań grupowych. Pamiętaj jednak, że ilekroć masz do czynienia z więcej niż jedną osobą, wzrasta stopień złożoności porozumiewania się oraz kierowania komunikacją. W takich przypadkach może zajść konieczność ciągłego dostosowywania swoich umiejętności.

Posted by | View Post | View Group