Efektywne zarządzanie zespołem

Grupowe podejmowanie decyzji i zarządzanie zebraniami

Aleksander Doliński

Jeżeli jesteś stałym czytelnikiem „Production Managera” to pamiętasz zapewne artykuł, w którym opisywałem, w jaki sposób wpływać na innych w trakcie indywidualnych rozmów. Wiele z opisywanych wcześniej umiejętności można z powodzeniem zastosować w trakcie spotkań grupowych. Pamiętaj jednak, że ilekroć masz do czynienia z więcej niż jedną osobą, wzrasta stopień złożoności porozumiewania się oraz kierowania komunikacją. W takich przypadkach może zajść konieczność ciągłego dostosowywania swoich umiejętności.

Aleksander Doliński

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował także Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transferów technologii, organizacji oraz optymalizacji działów i procesów produkcyjnych w międzynarodowych firmach. Rozległa wiedza, pasja i zaangażowanie przyczyniły się do osiągniecia przez niego wielu sukcesów w obszarach produkcyjnych przynoszących firmom wymierne korzyści finansowe.