Clever HR – transformacja na śniadanie

W niniejszym artykule przedstawię własne doświadczenia w zakresie wsparcia transformacji z zakładu odtwórczego – w twórczy, przy wsparciu HR, w rozszerzonej formie. Będę bardzo szczęśliwy, jeżeli któreś z moich doświadczeń okaże się dla Państwa inspiracją do podjęcia działań i zaimplementowania ich u siebie.

Czasy, kiedy przewagą polskich firm były wyłącznie koszty pracy, kończą się. Pracowników na rynku jest coraz mniej, a ich oczekiwania (nie tylko finansowe) wciąż rosną. Firmy, które jeszcze nie przeszły transformacji sposobu myślenia o pracowniku, mają na to ostatnią szansę. Obecnie należy zapewnić zatrudnionym nie tylko godziwe wynagrodzenie, za które będą mogli spokojnie żyć, ale również „zarazić ich firmą” tak, by czuli się elementem większej całości, który ma wpływ! Nie jest istotne, czy rozmawiamy o Panu „Tomaszu” menedżerze wyższego szczebla, czy o dbającym o zieleń i porządek wokół firmy Panu „Januszu” – w równym stopniu powinni odczuwać, że to, co robią, ma sens i to oni są podmiotem odpowiedzialnym za skrawek firmy, a nie przedmiotem biernie wykonującym procedury.

 

Posted by | View Post | View Group