Clever HR – transformacja na śniadanie

Marek Piekarski

W niniejszym artykule przedstawię własne doświadczenia w zakresie wsparcia transformacji z zakładu odtwórczego – w twórczy, przy wsparciu HR, w rozszerzonej formie. Będę bardzo szczęśliwy, jeżeli któreś z moich doświadczeń okaże się dla Państwa inspiracją do podjęcia działań i zaimplementowania ich u siebie.

Czasy, kiedy przewagą polskich firm były wyłącznie koszty pracy, kończą się. Pracowników na rynku jest coraz mniej, a ich oczekiwania (nie tylko finansowe) wciąż rosną. Firmy, które jeszcze nie przeszły transformacji sposobu myślenia o pracowniku, mają na to ostatnią szansę. Obecnie należy zapewnić zatrudnionym nie tylko godziwe wynagrodzenie, za które będą mogli spokojnie żyć, ale również „zarazić ich firmą” tak, by czuli się elementem większej całości, który ma wpływ! Nie jest istotne, czy rozmawiamy o Panu „Tomaszu” menedżerze wyższego szczebla, czy o dbającym o zieleń i porządek wokół firmy Panu „Januszu” – w równym stopniu powinni odczuwać, że to, co robią, ma sens i to oni są podmiotem odpowiedzialnym za skrawek firmy, a nie przedmiotem biernie wykonującym procedury.

 

Marek Piekarski

Kierownik zakładu GEMO Silesia Sp. z o.o. Ma 37 lat. Jest kierownikiem 260 osobowego przedsiębiorstwa niemieckiej firmy, która zdecydowała się w 2004 r. przenieść produkcję do Polski. Jako dyplomowany magister biologii molekularnej w Polsce roku 2004 mógł albo zostać na uczelni, albo się przebranżowić… W firmie zaczynał od podstaw: od pracownika liniowego, przez specjalistę logistyki magazynu, specjalistę jakości, kierownika jakości, QM menedżera odpowiedzialnego za wdrażanie systemu, żeby finalnie zostać kierownikiem produkcji i w końcu pięć lat temu kierownikiem zakładu.