Zarządzanie

(R)ewolucja roli CIO

3 lipca 2018

W ostatnich latach rola CIO mocno ewoluowała. Postępująca cyfryzacja to motor napędowy dla wielu przedsiębiorstw, co sprawia, że CIO musi dostosować swoją rolę do nowych warunków biznesowych. Nowe aspekty często wymagają nowych umiejętności – a w niektórych przypadkach nawet fundamentalnej zmiany kulturowej.

Stanowiska kierownicze odgrywają ogromną rolę w coraz bardziej opanowanych przez cyfryzację firmach. Część z nich utworzyło i powołało ludzi na nowe funkcje, takie jak Chief Data Officer czy Chief Digital Officer. Zmiany te, zwykle ignorują fakt, że przez wiele lat większość przedsiębiorstw była na dobrej drodze, aby stać się w pełni zdigitalizowanymi, opartymi na danych przedsiębiorstwami, a sama pozycja CIO w strukturze odpowiadała za powiązanie ze sobą wielu firmowych inicjatyw. Nowe oblicze firm, napędzane przez DevOps, mobilność oraz dostępność dostarczanych z chmury aplikacji i usług, powoduje, że współcześni CIO coraz częściej borykają się z nowymi wyzwaniami. Muszą aktywnie promować swoją rolę w trakcie obecnych oraz przy przyszłych działaniach na rzecz cyfryzacji, tak by nie pozwolić, aby ich pozycja i udział został ograniczony do funkcji utrzymania odpowiedniego funkcjonowania dotychczasowych systemów.

W przeszłości CIO był odpowiedzialny za przekształcenie IT z centrum kosztów w dział generujący przychody, modernizację centrum danych i konsolidację IT, kwestie bezpieczeństwa, biznesową ciągłość działania, a także za zgodność projektów z określonymi przepisami. W ostatnich miesiącach, wraz z popularyzacją i coraz częstszym wykorzystaniem w środowiskach biznesowych takich kierunków jak konsumeryzacja czy BYOD ich odpowiedzialność rozszerzyła się o opracowanie list potencjalnych zagrożeń z nimi związanych oraz dobrych praktyk ich adaptacji i stosowania w firmach. W konsekwencji odpowiedzialni są za proces migracji ze starego podejścia klient / serwer do środowisk opartych w większym stopniu na mobilności i usługach w chmurze.

Obecnie, w dobie cyfryzacji, technologia przekształca praktycznie każdy proces biznesowy i produkcyjny, umieszczając organizację na coraz bardziej zautomatyzowanych, opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym podstawach. Dlatego też współczesna rola CIO znacznie zyskuje na znaczeniu, stając się coraz bardziej złożoną, wymagającą i wieloaspektową pozycją w organizacji. Wśród wielu aspektów oraz ról, które będą miały wpływ na pozycję CIO w organizacjach, poniższe cztery wydają się być najważniejsze:

1. Partner biznesowy

CIO musi być postrzegany w organizacji jako partner biznesowy. Ponieważ działy IT nabierają coraz bardziej strategicznej roli, zbliżając się do serca łańcucha wartości biznesowych, warto ten aspekt podkreślić. Dział IT musi być postrzegany jako ten, który zapewnia wartość dodaną i ma bezpośredni, pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy, a nie jest tylko centrum generowania kosztów w organizacji.

Ustanawiając ramy działania, CIO musi stać się dla innych osób na kierowniczych stanowiskach przewodnikiem, który pokaże im możliwości i korzyści wynikające z przejścia i wykorzystywania współczesnych technologii informacyjnych w biznesie. Często konieczne będzie wyjaśnienie znaczenia podejmowanych w firmie wysiłków na rzecz cyfryzacji, nie tylko w kontekście zwiększenia zysków lub utrzymania konkurencyjności firmy, ale również w celu stworzenia podstaw dla przyszłych modeli biznesowych. Kluczowym terminem jest w tym wypadku „biznes”. Wiele niezbędnych środków może mieć charakter techniczny, ale to właśnie rolą CIO będzie wyjaśnienie ich znaczenia w kontekście biznesowym. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy, że cyfrowa transformacja wciąż tworzy nowe modele biznesowe i procesy.

2. Start-up mentor

Cyfryzacja daje szanse tworzenia innowacyjnych, indywidualnych projektów w przedsiębiorstwie, które wpisują się w historię i działalność firmy. Innowacje nie zawsze zaczynają się w ustalonej warstwie IT – rewolucja PC na pewno nie, podobnie jak mobilna czy ostatnio ta w obszarze chmury. Stąd też nowoczesny CIO musi mieć mentalność start-upowca i działać jak mentor, wspierając tych pracowników (w dziale IT lub w dziale biznesowym), którzy chcą eksperymentować i tworzyć nowe inicjatywy.

CIO powinien zatem promować zwinne metody rozwoju, by przyspieszać innowacje. Docelowo powinien stworzyć „kulturę start-upu”, która nagradza tych pracowników, którzy chcą próbować nowych podejść, a jeśli odniosą porażkę, zachęcać ich do ponownych prób.

3. Integrator usług

W wielu przedsiębiorstwach wysiłki związane z digitalizacją dotyczą całej organizacji, a nowe usługi i aplikacje są rozproszone między wielu dostawców. Często prowadzi to do rozproszonych działań na poziomie różnych departamentów zamiast kompleksowej strategii cyfrowej transformacji. Stąd też CIO musi działać jako siła jednocząca i tworzyć skonsolidowany plan działania: musi łączyć usługi, umożliwiające digitalizację dla każdej linii biznesowej w organizacji.

Jest to jedyny sposób na uniknięcie plątaniny poszczególnych wątków w obszarze innowacji i wplatanie ich w strukturę strategii biznesowej. W tym charakterze CIO musi działać jako integrator technologii i danych dla jednostek biznesowych, promując jednolitą strategię „digital-first” wraz z takimi technologiami, jak międzysektorowe DevOps, automatyzację procesów w oparciu o samoobsługę, elastyczną pracę czy usługi w chmurze.

4. Łowca nowych talentów

Dziś wiele różnych zadań może zostać zastąpionych przez kompleksowe, samoobsługowe procesy. Podejmowanie decyzji opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów sprzyja powstawaniu nowych zawodów. Przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, m.in. ds. zarządzania danymi, zarządzania urządzeniami opartymi na sztucznej inteligencji, architektów oprogramowania obsługujących różnorodne  środowiska chmurowe, twórców interfejsów czy ekspertów od robotyki.

Ten swoisty wyścig po “nowe talenty” trwa od lat, a teraz jedynie przybiera na sile. Dlatego też CIO muszą skupić się na tym, jak przyciągnąć pracowników z największym potencjałem. Oznacza to nie tylko wprowadzenie najnowszych funkcji do zespołu IT, ale również zapewnienie odpowiednich narzędzi wspomagających, jak np. bezpieczne, elastyczne, cyfrowe miejsce pracy, które umożlia ludziom działanie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkowników, czy ich sytuacją osobistą.

Wymagania w stosunku do współczesnego CIO nie są ograniczone jedynie do zapewnienia odpowiedniej technologii. Niezbędne umiejętności obejmują także tworzenie i motywowanie zespołów, mentoring i doradztwo zawodowe, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie kryzysowe oraz możliwość wyjaśnienia kadrze zarządzającej, dlaczego długoterminowe inwestycje w IT mają kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu biznesowego firmy. Sama pozycja współczesnego CIO przechodzi ogromną zmianę, gdyż niejako ponownie kwestionuje się jego obecną rolę. Wprowadzenie zespołu IT do nowej biznesowej rzeczywistości jest trudnym zadaniem, w wielu przypadkach kluczowym dla organizacji. Mimo, że droga transformacji jest trudna, współcześni CIO muszą wykorzystać tę szansę.

Sebastian Kisiel, Citrix Systems Poland