Firma obywatelem świata

Biznesowa odpowiedzialność społeczna

Kiedy walka o Puszczę Białowieską weszła w najgorętszy okres, IKEA zakomunikowała jasno: „Wprowadzamy zakaz zakupu drewna z Puszczy Białowieskiej; jest to wbrew naszej korporacyjnej etyce i polityce CSR.” IKEA jest jednym z liderów branży i organizacją szczycącą się swoją rozbudowaną strategią Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej (ang. CSR – Corporate Social Responsibility).

Posted by | View Post | View Group