BSA: Polska 11 najbardziej przyjaznym chmurze rynkiem na świecie

W najnowszym badaniu BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 poświęconym regulacjom prawnym i politykom rządów w zakresie rozwoju technologii przetwarzania w chmurze, Polska została sklasyfikowana na 11 miejscu wśród 24 czołowych, światowych gospodarek IT. Pomimo spadku o jedną pozycję w porównaniu do ostatniej edycji rankingu z 2016 roku, polskie środowisko prawne oraz istniejące przepisy stanowią dobrą platformę do rozwoju innowacji w chmurze i tym samym promocji gospodarki cyfrowej.

BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 to już czwarta edycja jedynego na świecie badania, które ocenia stopień gotowości wybranych krajów do dalszego rozwoju usług w chmurze. Ranking został oparty o zaktualizowaną metodologię, dzięki czemu jeszcze dokładniej wyjaśnia regulacje, które w poszczególnych krajach najbardziej przyczyniły się do tak dynamicznej ekspansji modelu chmury w ostatnich 5 latach – kładąc nacisk m.in. na ewolucję przepisów dotyczących ochrony prywatności i cyberbezpieczeństwa, a także na rozwój infrastruktury szerokopasmowej.

Jak wynika z raportu, większość krajów nie ustaje w doskonaleniu swoich środowisk prawnych w celu wspierania technologii przetwarzania w chmurze, jednak niektóre rynki nadal pozostają w tyle. Ranking otwierają Niemcy (3 miejsce w 2016 roku) głównie dzięki skutecznej polityce w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także promocję wolnego handlu. Na drugim miejscu znalazła się Japonia (1 miejsce w 2016 roku), na trzecim Stanu Zjednoczone (2 miejsce w 2016 roku). Zestawienie zamykają m.in. Rosja, Chiny, Indonezja i Wietnam, którym nie udało się zaadaptować międzynarodowego podejścia ukierunkowanego na wspieranie i promocję innowacji technologicznych.

Polska została doceniona m.in. za aktualne przepisy regulujące kwestie podpisu i handlu elektronicznego oraz cyberbezpieczeństwa, co stanowi dobrą platformę do promocji chmury i tym samym gospodarki cyfrowej. Według rankingu Polska ma także bardzo dobry system prawny chroniący własność intelektualną, choć istnieją pewne luki w egzekwowaniu praw autorskich. W analizie podkreślono także dobre, jednoznaczne zasady dotyczące odpowiedzialności dostawców usług Internetowych. Ponadto, Polska aktywnie promuje i wspiera innowacje oraz prowadzi niedyskryminacyjną politykę w zakresie zamówień publicznych.

Główne ustalenia BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018:

  • Zaawansowane polityki prywatności i bezpieczeństwa zwiększają dystans pomiędzy rozwiniętymi a opóźnionymi rynkami. Większość krajów nieustannie aktualizuje i udoskonala swoje systemy ochrony danych w sposób, który najczęściej ułatwia transgraniczny przepływ danych. Kilka krajów nadal jednak nie przyjęło odpowiednich przepisów dotyczących m.in. ochrony prywatności.
  • Rynki wschodzące nadal nie nadążają z przyjmowaniem przyjaznych chmurze regulacji, co hamuje ich rozwój.Wpływ na to mają m.in. przepisy, które nakładają bariery na dostawców usług w chmurze, wymagania dotyczące lokalizacji danych czy brak odpowiedniej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Odstępstwa od powszechnie przyjętych porozumień międzynarodowych wstrzymują kluczowe rynki. Międzynarodowe standardy i certyfikaty pomagają poprawić bezpieczeństwo środowiska chmurowego, ale nie wszystkie kraje je uznają podważając niekiedy ich zgodność z lokalnymi standardami bądź regulacjami.
  • Kraje, które przyjęły politykę względem lokalizacji przechowywanych danych, płacą wysoką cenę. Wymagania dotyczące lokalizacji przechowywanych danych stanowią barierę dla rozwoju technologii cloud computing powodując negatywne skutki finansowe dla lokalnych rynków.
  • Większy nacisk na gotowość technologiczną i rozwój łączy szerokopasmowych. Zdolność poszczególnych krajów i firm do wykorzystywania możliwości jakie oferuje chmura w kontekście wzrostu gospodarczego i finansowego wymaga dostępu do rozwiniętej i mocnej sieci. Choć niemal wszystkie kraje nieustannie pracują nad poprawą dostępu do szerokopasmowego Internetu, powodzenie tych działań pozostaje niespójne.

Celem badania BSA Global Cloud Computing Scorecard, poddającego analizie środowiska prawne i ramy regulacyjne 24 krajów uwzględnionych w zestawieniu, jest dostarczenie wiarygodnych danych i umożliwienie dyskusji pomiędzy decydentami a dostawcami usług w chmurze. Ten dialog może pomóc w opracowaniu międzynarodowych, zharmonizowanych regulacji ułatwiających dostęp do technologii cloud computing i jej rozwój.

Ranking BSA Global Cloud Computing Scorecard to narzędzie, które może pomóc krajom w konstruktywnej samoocenie własnych polityk i regulacji w procesie adopcji rozwiązań chmurowych, a także określić następne kroki. Obecnie chmura umożliwia każdemu dostęp do technologii, które jeszcze do niedawna były w użytku jedynie dużych organizacji. Kraje, które wykorzystują możliwości swobodnego przepływu danych, wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, chronią własność intelektualną i inwestują w infrastrukturę IT, będą nadal czerpać korzyści z technologii przetwarzania w chmurze zarówno dla firm, jak i obywateli – powiedziała Victoria EspinelPrezydent i Dyrektor Generalny BSA.

Pełna klasyfikacja 24 państw i szczegółowe wyniki rankingu dostępne są pod adresem: cloudscorecard.bsa.org/2018/index

* * *

BSA | The Software Alliance (bsa.org) jest czołową światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.

Posted by | View Post | View Group