Zarządzanie

Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2017 roku – komentarz MR

22 stycznia 2018

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2017 roku była o 2,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest zbliżony do formułowanych przed miesiącem oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym produkcja w grudniu wzrosła o 7,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.

W porównaniu z grudniem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 14,3 proc.) oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 11 proc.). Wysoką dynamikę odnotowano także w produkcji metali (o 10,7 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z grudniem 2016 roku, nastąpił w 6 działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 18,4 proc.).

W grudniu, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 12,7 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2017 roku były wyższe niż przed rokiem o 0,3 proc. W porównaniu z listopadem 2017 roku ceny spadły o 0,3 proc.

Zgodne z oczekiwaniami dynamika produkcji przemysłowej w grudniu spowolniła, głównie z powodu dwóch dni roboczych mniej niż przed rokiem. Tempo wzrostu produkcji budowlanej w grudniu, także zgodnie z oczekiwaniami, pozostało na poziomie dwucyfrowym. W styczniu 2018 roku oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu ze względu na jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem. W naszej ocenie wzrost produkcji przemysłowej powinien przekroczyć 6 proc. Dane wskazują, że dynamika produkcji przemysłowej w czwartym kwartale była najwyższa w całym 2017 roku, natomiast produkcji budowlanej, jedynie nieznacznie wolniejsza niż w trzecim kwartale 2017 roku.