Zarządzanie

Badanie Aruba Cloud: chmura w firmach w Polsce

20 stycznia 2018

Użytkownicy technologii chmurowych deklarują, że odsetek usług IT działających w oparciu o rozwiązania lokalne wynosi w ich organizacjach 69 proc., natomiast pozostała część (31 proc.) wykonywana jest w oparciu o chmurę. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw z Polski najpowszechniejszą usługą w chmurze jest przechowywanie danych (Storage as a Service, STaaS), której wykorzystanie deklaruje 55 proc. badanych. Mniej popularne są oprogramowanie jako usługa (Software as a Service, SaaS) i backup w chmurze (Backup as a Service, BaaS), których używa odpowiednio 32 proc. i 31 proc ankietowanych. Z kolei z platform informatycznych w modelu usługowym (Platform as a Service, PaaS) oraz z infrastruktury informatycznej jako usługi jako (Infrastucture as a Service, IaaS) korzysta kolejno 21 proc i 18 proc. badanych.

Najrzadziej wykorzystywaną usługą jest awaryjne odzyskiwanie danych w chmurze (Disaster Recovery as a Service, DRaaS, którą wdrożyło 9 proc. respondentów. Podstawowymi obciążeniami roboczymi lokowanymi w chmurze przez firmy deklarujące korzystanie z technologii chmurowych są dane (67 proc. wskazań). Kopie zapasowe za pośrednictwem chmury wykonuje 40 proc. ankietowanych. 28 proc. firm umieszcza w niej serwery VPS, a jedna czwarta – maszyny wirtualne.

Ankietowane firmy zapytane o korzyści, które zachęciły lub mogą zachęcić je do wykorzystania chmury, na pierwszym miejscu wymieniają dostępność usług z każdej lokalizacji za pośrednictwem Internetu (niemal 40 proc. odpowiedzi). Podobny odsetek wskazań uzyskał wysoki poziom bezpieczeństwa danych (38 proc.) oraz niższe koszty wstępne rozwiązań chmurowych w porównaniu do technologii lokalnych (36 proc.). Wśród innych czynników zachęcających do skorzystania z usług chmurowych, badani wymieniali również zaufanie do dostawcy (29 proc.), elastyczność (23 proc.), a następnie dużą skalowalność (23 proc.). Zadziwiające jest, że tylko jedna piąta ankietowanych, wśród korzyści wymieniła model pay-per-use, w ramach którego użytkownik chmury płaci wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Jeśli chodzi o czynniki, które mogą zniechęcać do korzystania z usług chmurowych, to ponad 60 proc. wyraża obawy o bezpieczeństwo danych. Jest to wynik, który wskazuje na dużą polaryzację odpowiedzi badanych, ponieważ 38 proc. uważa bezpieczeństwa danych za korzyść zachęcającą do przejścia do chmury. Zdecydowanie mniej, bo 35 proc. ankietowanych obawia się uzależnienia od zewnętrznego dostawcy oraz wysokiego kosztu wdrożenia i korzystania z chmury (27 proc.). Ponad jedna czwarta badanych jako barierę deklaruje przyzwyczajenie do korzystania z lokalnych rozwiązań, a dla 23 proc. problemem są opóźnienia wynikające z korzystania z usług zdalnych.

Dla firm działających w Polsce największe znaczenie przy wyborze dostawcy usług chmurowych ma zapewniana zgodność z nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) – aż 72 proc. uważa taką cechę za kluczową lub bardzo istotną. Bardzo ważne (62 proc. wskazań) dla ankietowanych jest także to, czy dostawca usług chmurowych oferuje je z centrum danych posiadającego renomowany certyfikat niezawodności (np. Rating 4/Tier IV). Zaobserwować można też swoisty lokalny patriotyzm, gdyż niemal połowa ankietowanych uważa za kluczowe lub bardzo istotne to, że dostawca usług w chmurze dostarcza je z polskiego centrum danych. W przypadku wybierania dostawcy usług chmurowych respondenci sugerują się rekomendacjami znajomych ekspertów (47 proc.) oraz opiniami specjalistów z własnej firmy (36 proc.). Niecała połowa kieruje się przy wyborze samodzielną analizą dostępnych ofert (45 proc.) oraz niezależnymi testami wybranych rozwiązań (36 proc. wskazań). Zaufanie do wybranej marki dostawcy usług chmurowych ma wpływ na decyzję niemal jednej czwartej ankietowanych.

Pomimo, że firmy w Polsce nadal opierają swoją infrastrukturę informatyczną głównie na rozwiązaniach lokalnych, to widzimy stopniowy i stały wzrost popularności chmury. Poziom wiedzy na temat technologii chmurowych rośnie i przedsiębiorstwa coraz częściej dochodzą do wniosku, że taki model może im pomóc znacząco zoptymalizować koszty IT i usprawnić procesy biznesowe. Kwestia bezpieczeństwa wydaje się być dla firm najważniejsza, co nie powinno dziwić. W obliczu ostatnich doniesień o awariach europejskich centrów danych dbałość o integralność i dostępność danych powinna być kluczową kwestią. Tutaj przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na do czy usługi chmurowe świadczone są przez dostawcę dysponującego centrum danych o odpowiednich parametrach technicznych, popartych najwyższymi certyfikatami – powiedział Marcin Zmaczyński, dyrektor regionalny Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej.

Badane firmy zapytane o to, jakie cechy infrastruktury w chmurze są ich zdaniem najprzydatniejsze, wskazały przede wszystkim wysoką dostępność (53 proc.) i skalowalność (42 proc.). Dla ankietowanych ważna była także elastyczność (36 proc.) oraz możliwość szybkiego zamówienia dodatkowych zasobów i usług w razie potrzeby (26 proc.). Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to dla 31 proc. firm ważna była korzystna relacja mocy obliczeniowej do kosztów oraz dla 25 proc. – możliwość płatności jedynie za wykorzystane zasoby (według modelu pay-per-use).

Ponad połowa respondentów uważa, że najpopularniejszą usługą chmurową w przyszłości będzie backup. Niemal równie popularna stanie się poczta w chmurze (44 proc. wskazań). Jedna trzecia ankietowanych twierdzi, że najpopularniejszą usługą będą pakiety biurowe. Na dalszych miejscach znalazły się kolejno awaryjne odzyskiwanie danych (31 proc.), hosting stron WWW (29 proc.), moc obliczeniowa (22 proc.) oraz analityka biznesowa (21 proc.).