5S – mapa drogowa implementacji

Lean Project One: Jak skutecznie wdrożyć i utrzymać system 5S

Współczesne firmy są jak żywe organizmy – rosną, rozwijają się, pokonują problemy, ciągle się doskonalą, aby przejść na wyższy poziom świadomości rynkowej i konkurencyjności. Inaczej mówiąc, dostosowują się do zmiennych warunków, jakie stwarza środowisko, w którym funkcjonują. Jeśli tego nie zrobią, znikną z rynku. Dokładnie tak, jak w naturze.

Posted by | View Post | View Group