This is Sparta!

Six Sigma – po ciemnej stronie mocy - odc. 4

KamiL Torczewski

Podczas wdrażania programu Six Sigma pojawią się błędy, niepowodzenia i straty. Rzeczywistość w nieunikniony sposób ponownie nas zaskoczy. Jednak przyczyn ewentualnej porażki nie należy szukać w powyższych przeszkodach, ale w błędnym do nich nastawieniu. Źródło upadku Six Sigma leży bowiem często w skłonności do zbyt łatwej rezygnacji.

KamiL Torczewski

Współwłaściciel Akademii Białego Kruka; Prezes Zarządu. Jeden z pomysłodawców i współtwórców Akademii Six Sigma – pierwszej w Polsce instytucji kształcącej Six Sigma Black Belts. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (2001 r.), kierunku Zarządzanie Systemami Produkcji, specjalizacja Zarządzanie Jakością, absolwent "ISRU Six Sigma Black Belt Programme" (2003 r., University of Newcastle). Od 2003 roku aktywny trener/konsultant/coach (ma za sobą ponad 4500 godzin szkoleń i konsultacji zrealizowanych w pracy z menedżerami i Zarządami firm różnych branż, w Polsce i za granicą). Wykładowca i koordynator Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej.