Zarządzanie

This is Sparta!

7 listopada 2017

Podczas wdrażania programu Six Sigma pojawią się błędy, niepowodzenia i straty. Rzeczywistość w nieunikniony sposób ponownie nas zaskoczy. Jednak przyczyn ewentualnej porażki nie należy szukać w powyższych przeszkodach, ale w błędnym do nich nastawieniu. Źródło upadku Six Sigma leży bowiem często w skłonności do zbyt łatwej rezygnacji.

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.