Zmora plantatora

MRP OUT-OF-ORDER

Aleksander Sosnowski

MRP OUT-OF-ORDER, czyli MRP zepsute, niesprawne, nienadające się do użytku, wadliwe, niekompletne. Dlaczego? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Każdy menedżer w firmie produkcyjnej – czy to na stanowiskach operacyjnych, czy zarządczych, na pewno słyszał wielokrotnie o MRP (ang. Material Requirements Planning przyp. autora). Zanim przedstawię wady MRP i powody jego „zepsucia”, przypomnę czym MRP miało być i jaką rolę miało pełnić w biznesie.

Aleksander Sosnowski

Ekspert i strateg łańcucha dostaw, wiodący konsultant logistyczny w CorpoExpert Solutions, menadżer do wynajęcia, trener biznesu. Wcześniej - lider korporacyjny z kilkunastoma latami doświadczenia operacyjnego w ponad 10 korporacjach międzynarodowych. Absolwent studiów Executive MBA na University Maryland, magister inżynier zarządzania i inżynierii produkcji Politechniki Wrocławskiej. EjLOG, CSCP, CDDP. Członek SIM, PMI, TOCICO, APICS, PTL i PSML.