Zarządzanie

Krzysztof Kaczmarek

18 września 2017

Manager ciągłego doskonalenia w Tarczyński S.A. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji – certyfikowany Trener TWI. Ma ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne dla branży produkcyjnej i farmaceutycznej oraz projektowania i wdrażania systemu „Ciągłego Doskonalenia” i zarządzania w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing (5S, SMED, TQM). Dodatkowo w Grupie Tarczyński S.A. odpowiedzialny za rozwój systemów klasy MES i wdrażanie wskaźników produkcyjnych.