Brakujący element układanki

Dawid Tarczyński

Krzysztof Kaczmarek

Bartosz Misiurek

Szczupłe zarządzanie (ang. Lean Management – przyp. autora) to droga, którą firma  Tarczyński S.A. podąża już od wielu lat. Lean pomaga uniknąć marnotrawstwa, budować wysoką jakość produktów i procesów oraz spełniać oczekiwania klientów.

Dawid Tarczyński

Dyrektor ds. ciągłego doskonalenia w Tarczyński S.A. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki. W Grupie Tarczyński S.A. od ponad 5 lat. Ma ponad 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń rozwiązań optymalizujących procesy zarządzania dla branży produkcyjnej. Dodatkowo w Grupie Tarczyński S.A. odpowiedzialny za rozwój systemów zarządzania i budowy kultury Lean Manufacturing.

Krzysztof Kaczmarek

Manager ciągłego doskonalenia w Tarczyński S.A. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji – certyfikowany Trener TWI. Ma ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne dla branży produkcyjnej i farmaceutycznej oraz projektowania i wdrażania systemu „Ciągłego Doskonalenia” i zarządzania w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing (5S, SMED, TQM). Dodatkowo w Grupie Tarczyński S.A. odpowiedzialny za rozwój systemów klasy MES i wdrażanie wskaźników produkcyjnych.

Bartosz Misiurek

dr inż. prezes zarządu w firmie Leantrix Sp. z o.o. Od 2007 roku odpowiedzialny był w Lean Enterprise Intitute Polska za transfer programu TWI z USA i następnie jego rozwój w Polsce. Pracował jako konsultant Lean Management i programu TWI dla przeszło 150 firm produkcyjnych i usługowych w Polsce. Przeprowadził ponad 400 warsztatów praktycznych. Obecnie prezes zarządu w firmie Leantrix Sp. z o.o., która dostarcza systemy informatyczne wspierające wdrażanie Lean Management (m.in. system wspierający wdrażania standaryzacji pracy wg programu TWI). Jest wykładowcą Lean Management w Wyższej Szkole Bankowej.