Zarządzanie

Mobilność w firmie produkcyjnej

8 września 2017

Technologie znacząco wpływają na model pracy firm produkcyjnych, zwłaszcza w przypadku zapewnienia mobilności ich działania. Przykład firmy BMT PRO, zajmującej się projektowaniem, produkcją i montażem wysokiej jakości elementów metalowych, pokazuje, jak pozytywny wpływ na wzrost rentowności produkcji i sprzedaży może mieć zastosowanie systemów informatycznych.

Według danych firmy doradczej PwC technologie znajdują się w centrum zainteresowania 81 proc. menedżerów przedsiębiorstw wytwórczych. Ponadto aż 86 proc. z nich uważa, że za sprawą narzędzi cyfrowych możliwe jest wypracowanie przewagi konkurencyjnej. To nie jedyne zalety zwrotu ku mobilności, gdyż wykorzystanie jej potencjału w produkcji zwiększa zwinność samych firm, pozwala przyśpieszyć procesy biznesowe, usprawnić kontakt z klientem, a także poprawić efektywność wykorzystania dostępnych zasobów.

Wzrost dzięki informatyce

Firma BMT PRO, zajmująca się precyzyjną obróbką blach, zwraca szczególną uwagę na dostarczanie najwyższej jakości produktów, w krótkich terminach i konkurencyjnych cenach. W pierwszej fazie wdrożenia zidentyfikowano główne problemy, z którymi musi się uporać zakład. Wśród nich znalazły się: wzrost zatrudnienia towarzyszący zwyżce produkcji, brak zaangażowania pracowników, niekonkurencyjne ceny, niska rentowność sprzedaży, a co za tym idzie – słabe wyniki finansowe.

W celu usprawnienia pracy, BMT PRO zdecydowało się w 2014 r. na wdrożenie systemu klasy ERP firmy Monitor ERP. Jego zadaniem było zapewnienie kompleksowego wsparcia procesów biznesowych i właściwy przepływ informacji na poziomie całego zakładu.

Wdrożenie nowego, bardziej efektywnego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem pozwoliło nam na stopniowe zmiany. Finalnie doprowadziły one do zwiększenia produkcji o 15 proc. w skali roku bez konieczności zatrudniania nowych pracowników.

Raportowanie i usprawnianie pracy

W czasach gdy podstawowymi narzędziami pracy menedżera firmy produkcyjnej stały się tablet oraz telefon, ogromne znaczenie zyskały mobilne wersje systemów wspierających zarządzanie. Takim rozwiązaniem, z którego również korzysta BMT PRO, jest MONITOR Mobile. Pozwala m.in. na sprawdzenie informacji dotyczących danego klienta, uzyskanie dostępnych do listy zamówień, skontrolowanie statusu zapytań serwisowych, sprawdzenie stanów magazynowych czy autoryzację napływających faktur.

Szczególnie istotnym aspektem przy wyborze oprogramowania było raportowanie. Obecnie nasi pracownicy zajmują się usprawnieniami w każdym obszarze, który obejmuje system MONITOR ERP.

W perspektywie trzech najbliższych lat BMT PRO zamierza położyć nacisk na rozwiązania pozwalające na inteligentne planowanie produkcji, automatyzację głównych linii produkcyjnych oraz wprowadzenie elektronicznej wymiany danych z klientami (EDI). W efekcie firma dąży do uzyskania wskaźnika zatrudnienia 1:5, czyli jeden pracownik biurowy, na pięć osób z działu produkcji.