Zarządzanie

Jak wdrażać Lean Management?

28 sierpnia 2017

Niektórzy twierdzą, że związany jest ze sprzątaniem, inni łączą go z ograniczaniem zatrudnienia. Jeszcze inni mówią, że pozwala zmniejszyć zasoby i zwiększyć efektywność.  Czym tak naprawdę jest Lean Management?

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem opierająca się na pięciu zasadach:

  1. ciągłego doskonalenia wszystkich procesów w organizacji;
  2. dostarczania klientowi produktów/usług tylko wtedy, kiedy są mu one potrzebne i zgodnie z jego zapotrzebowaniem;
  3. zorganizowania przepływu w sposób jak najbardziej płynny, z jednoczesnym umożliwieniem przepływu jednej sztuki;
  4. identyfikacji strumienia wartości i wszystkich czynności w tym strumieniu;
  5. określenia wartości dla klienta tak, aby płacił tylko za te czynności/operacje, które przynoszą mu wartość dodaną.

Zasady te można wdrażać zarówno w produkcji, jak i usługach. Firma, która swój system zarządzania tworzy w oparciu o powyższe zasady może zredukować stany magazynowe surowców i wyrobów gotowych, zmniejszyć ilość odpadów i braków produkcyjnych, ale także przyśpieszyć i uprościć proces czy szybciej wykryć marnotrawstwa i niezgodności i je wyeliminować.

Wdrożenie systemu zarządzania opartego o Lean Management jest zawsze uzależnione od tego, z czym firma ma największy problem, nie istnieje więc jeden wzorzec wdrożenia. Zazwyczaj jednak implementacja zaczyna się od mapowania procesów oraz identyfikacji tych, w których zmiany w największym stopniu mogą przyczynić się do poprawy wyników organizacji. Mapowanie pozwala zobaczyć dany proces z innej perspektywy, a co za tym idzie – dostrzec w nim marnotrawstwa niewidoczne na co dzień. Jednym z podstawowych narzędzi, które wykorzystuje się na początku wdrożenia koncepcji jest tzw. 5S, czyli system, który pozwala zidentyfikować i uporządkować wszystko, co jest niezbędne na stanowisku pracy do efektywnego jej wykonywania. W omawianej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem istnieje jednak dużo więcej narzędzi i metod pozwalających na optymalizację kluczowych procesów w firmie. Bardzo ważne jest to, aby przy wdrożeniu nie opierać się na poszczególnych narzędziach, tylko na zmianie sposobu myślenia o firmie, o swojej pracy, o zadaniach, które mamy do wykonania i o odpowiedzialności za nie. Głównym założeniem koncepcji jest traktowanie każdego (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji) jako klienta, a także branie odpowiedzialności za skutki własnego postępowania. Aby wdrożyć koncepcję zarządzania opartą o Lean Management pracownicy i ich szefowie muszą wiedzieć, z czym ona się wiąże i nauczyć się rozpoznawania symptomów konstruktywnych działań. Jednym z najlepszych sposobów budowania świadomości na temat koncepcji jest uczestnictwo w tzw. wizytach studyjnych, czyli odwiedzin w firmach, które przeszły przez transformację Lean. Nie ma nic bardziej przekonującego dla ludzi jak rozmowa z tymi, którzy krok po kroku mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Czasami warto też wysłuchać praktyków, którzy wspomagają wdrożenie koncepcji zarządzania opartej o Lean Management. Jedną z  okazji, aby połączyć wizytę studyjną  ze spotkaniem z praktykami z różnych branż, którzy mają doświadczenia we wdrażaniu tej koncepcji zarządzania i chcą się nimi podzielić w prelekcjach i poprzez uczestnictwo w panelach dysusyjnych jest Europejski Kongres Lean Management, który każdego roku odbywa się we wrześniu w Katowicach, a którego organizatorem jest firma Brainstorm Group Sp zo.o. Warto wejść na stronę www.kongreslean.pl zapoznać się z programem tego wydarzenia i wpisać je w swój kalendarz ważnych wydarzeń w roku.