Six Sigma – po ciemnej stronie mocy

Czy leci z nami pilot? odc. 1

KamiL Torczewski

O narzędziach Six Sigma napisano wiele, głównie w superlatywach. Program, od czasu powstania w połowie lat 80., pokonał drogę od innowacji (kilka wdrożeń – efekt zaskoczenia) do standardu (jak nie masz Six Sigma, daleko nie zajdziesz). Poniżej przedstawiam pierwszy z cyklu artykułów, w których przedstawię najczęstsze i najbardziej dotkliwe patologie i zaniedbania związane z programem Six Sigma.

Posted by | View Post | View Group

KamiL Torczewski

Współwłaściciel Akademii Białego Kruka; Prezes Zarządu. Jeden z pomysłodawców i współtwórców Akademii Six Sigma – pierwszej w Polsce instytucji kształcącej Six Sigma Black Belts. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (2001 r.), kierunku Zarządzanie Systemami Produkcji, specjalizacja Zarządzanie Jakością, absolwent "ISRU Six Sigma Black Belt Programme" (2003 r., University of Newcastle). Od 2003 roku aktywny trener/konsultant/coach (ma za sobą ponad 4500 godzin szkoleń i konsultacji zrealizowanych w pracy z menedżerami i Zarządami firm różnych branż, w Polsce i za granicą). Wykładowca i koordynator Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej.