Zarządzanie

KamiL Torczewski

22 sierpnia 2017

Współwłaściciel Akademii Białego Kruka; Prezes Zarządu. Jeden z pomysłodawców i współtwórców Akademii Six Sigma – pierwszej w Polsce instytucji kształcącej Six Sigma Black Belts. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (2001 r.), kierunku Zarządzanie Systemami Produkcji, specjalizacja Zarządzanie Jakością, absolwent „ISRU Six Sigma Black Belt Programme” (2003 r., University of Newcastle). Od 2003 roku aktywny trener/konsultant/coach (ma za sobą ponad 4500 godzin szkoleń i konsultacji zrealizowanych w pracy z menedżerami i Zarządami firm różnych branż, w Polsce i za granicą). Wykładowca i koordynator Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej.