Zarządzanie

Problemy niczyje, czyli logistyka w firmie produkcyjnej

17 sierpnia 2017

Zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce szeroko pojętej logistyki w firmie produkcyjnej.

 

Pracując na co dzień z wieloma przedsiębiorstwami zauważamy wyzwania, z którymi mierzą się firmy i ich zespoły. Wiemy też, że jednym z warunków uzyskiwania efektywności jest zarządzanie przepływem informacji od planowania długo i średnioterminowego przez przyjęcia zamówienia, planowanie krótkookresowe, aż do zamówienia materiałów i nadzorowania dostępności niezbędnych zapasów. Z drugiej strony zarządzanie elastycznością produkcji ma ogromny wpływ na terminowość realizacji zamówień i możliwość sprostania krótkim czasom dostaw i coraz mniejszym zleceniom.

Kto odpowiada za każdy z tych elementów? Jak podzielić odpowiedzialności w tym procesie by uzyskać najlepsze wyniki?

Wyraźnie obserwujemy „pola niczyje” i „pola nieuprawiane”, które skutkują wyzwaniami w procesie realizacji zamówień. A te wyzwania przekładają się na ciężką i często nieefektywną pracę zespołów. Dlatego tym razem chcemy podzielić się z Państwem naszymi dobrymi praktykami w obszarze logistyki, byście poznali nie tylko kto, ale i jak można pozbyć się części codziennych kłopotów. Pragniemy Państwa zainspirować i wskazać rozwiązania sprawdzone w naszej wieloletniej praktyce.

Seminarium dedykujemy przede wszystkim szefom działów produkcji, logistyki, obsługi klienta, planowania i zakupów oraz zaopatrzenia, dyrektorom operacyjnym i tym wszystkim managerom , którzy odpowiadają za przepływ informacji w procesie realizacji zamówień.

PROGRAM

 • Rozpoczęcie seminarium: godz. 9:00
 • Przedstawienie tematu oraz LeanQ Team i Partnerów
 • Rola logistyki w firmie produkcyjnej
 • Warsztat: „Do kogo należą te problemy?”
 • Poziomy planowania i ich rola w eliminacji problemów: od S&OP przez Master Plan Schedule po harmonogramowanie produkcji.
 • Na jak długo „mrozić” plan produkcji?”
 • Przerwa
 • Gdzie i dlaczego „wywracają się” prognozy?
 • Czy i gdzie trzymać zapasy?
 • Warsztat: „Budowa modelu planowania produkcji”
 • Parametryzacja systemu jako fundament wdrożenia modelu planowania – kluczowe parametry
 • Prelekcja firmy Iglotex: Zmiany w logistyce przez pryzmat innych działów
 • Przerwa
 • Zarządzanie partią produkcyjną i elastycznością produkcji
 • Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania.
 • Warsztat: „Wpływ parametrów dostaw na zapasy – wybieramy najlepszego dostawcę”
 • Zarządzanie dostawcami, czyli co negocjować, by utrzymać w ryzach koszty procesu realizacji zamówień
 • Przerwa
 • Prelekcja firmy Black Red White: Wyzwania w logistyce przez oczekiwania innych działów
 • Podsumowanie – mini warsztat: Dobieramy narzędzia dla problemów
 • Zamknięcie seminarium – godz. 15.00

Data seminarium: 19 września 2017

Miejsce: Gdańsk

Cena: bezpłatne*

Godziny: 9:00-15:00

*Firma może skorzystać z bezpłatnego udziału w seminariach organizowanych przez LeanQ Team nie częściej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy (max 2 osoby z grupy docelowej tematu seminarium).
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość odpłatnego udziału w seminarium.
Ilość miejsc ograniczona z powodu warsztatowego charakteru seminarium. Gwarancją uczestnictwa jest potwierdzenie rezerwacji wysłane przez LeanQ Team nie później niż 7 dni przed seminarium.