Bądź SMARTER, definiując cele

Kaskadowanie celów fabrycznych

Jedną z najpopularniejszych koncepcji formułowania celów jest koncepcja SMARTER. Nazwa to akronim będący zbiorem siedmiu cech, które powinny charakteryzować każdy cel stawiany sobie czy innym osobom.

Posted by | View Post | View Group