Bądź SMARTER, definiując cele

Kaskadowanie celów fabrycznych

Andrzej Pająk

Andrzej Pająk

Jedną z najpopularniejszych koncepcji formułowania celów jest koncepcja SMARTER. Nazwa to akronim będący zbiorem siedmiu cech, które powinny charakteryzować każdy cel stawiany sobie czy innym osobom.

Andrzej Pająk

Manager w EY EMEIA Advisory Center

Manager w EY EMEIA Advisory Center. Absolwent Automatyki i Robotyki na AGH. Posiada certyfikaty Certified Supply Chain Professional, PMP, Lean Six Sigma Master Black Belt, Lean Competency. Wdraża rozwiązania Lean, TPM i 6 Sigma w branży FMCG i Automotive. Współpracuje z firmą szkoleniową EY Academy of Business, która prowadzi szkolenia m.in. z zakresu lean, zarządzania projektowego i procesowego.