Rozwiązania poza granicami TPS

Teoria Ograniczeń

Jerzy Rychlewski

W oparciu o artykuł Eliahu Goldratta „Standing on the Shoulders of Giants” z 2006 roku.

System Werbel-Bufor-Lina opiera się na czterech zasadach organizacji przepływu jakie stosowali Henry Ford i Taichi Ohno. Przynosi spektakularne efekty w środowiskach produkcyjnych o dużej zmienności. Pozwala w krótkim czasie znacząco poprawić wskaźnik terminowości dostaw, skrócić czas realizacji zleceń oraz znacząco obniżyć poziom zapasów produkcji w toku.

Jerzy Rychlewski

członek zarządu, Flow Consulting Sp. z o.o.

Doradca biznesowy, menadżer projektów, logistyk. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. pracując jako specjalista ds. marketingu dla firmy Spomasz Poznań. Od 1996 r. związany z obszarem logistyki i produkcji – pracował na stanowiskach specjalistycznych i managerskich w firmach: Wavin Metalplast-Buk, AssiDomän Packaging Polska oraz Paroc Polska. Od 2004 roku pracuje jako doradca biznesowy w obszarze łańcucha dostaw i sprzedaży. Posiada wiedzę i doświadczenie zdobyte na kilkudziesięciu projektach usprawnieniowych prowadzonych dla firm usługowych, produkcyjnych i dystrybucyjnych w branżach: automotive, budowy maszyn, budowlanej, chemicznej, elektronicznej, drukarskiej, łożyskowej, meblowej, medycznej, odzieżowej, opakowaniowej, rolniczej, turystycznej, wydawniczej i zbrojeniowej. Pracował jako interim manager dla firmy z branży medycznej. W osiąganiu ponadprzeciętnych wyników pomaga mu wykorzystanie wiedzy z obszaru Teorii Ograniczeń wraz z Narzędziami Logicznego Myślenia.