Rozwiązania poza granicami TPS

Teoria Ograniczeń

W oparciu o artykuł Eliahu Goldratta „Standing on the Shoulders of Giants” z 2006 roku.

System Werbel-Bufor-Lina opiera się na czterech zasadach organizacji przepływu jakie stosowali Henry Ford i Taichi Ohno. Przynosi spektakularne efekty w środowiskach produkcyjnych o dużej zmienności. Pozwala w krótkim czasie znacząco poprawić wskaźnik terminowości dostaw, skrócić czas realizacji zleceń oraz znacząco obniżyć poziom zapasów produkcji w toku.

Posted by | View Post | View Group