10 zasad skutecznej motywacji

Budowanie kultury „motywacji i angażowania”

Pracownik jest kluczem do sukcesu i rozwoju każdej firmy. Żadne nowe systemy, metodologie Lean czy Six Sigma, projekty inwestycyjne, wdrożenia nowych produktów, czyli niemal wszystkie wyzwania przedsiębiorstwa, nie maja szans na pełną realizację, jeśli, jako pracodawca czy menedżer, zapominamy o ludziach.

Ostatni raport Gallupa, pioniera badań nad zaangażowaniem pracowników pokazuje, że firmy, które je stymulują są o 147 proc. efektywniejsze od konkurencji w generowaniu zysków. Dodatkowo, zaobserwowano w nich 41 proc. mniej defektów jakościowych, 48 proc. mniej wypadków przy pracy, a także 37 proc. niższą  absencję. Brzmi interesująco? Kultura „motywacji i angażowania” przynosi firmie wymierne efekty w postaci zadowolonych i zmotywowanych pracowników, mających poczucie przynależności do organizacji. Zaangażowani i lojalni wobec pracodawcy pracownicy to także innowacyjność, pozytywna atmosfera, współpraca i sukces!

Posted by | View Post | View Group