Moc sprawcza menedżera

„NOWY ŚWIAT” dla polskiej strefy kulturowej

Pokora menedżerska to stan umysłu i rozumienie najważniejszej roli menedżera, które uzewnętrzniają się w widocznej dla otoczenia postawie służenia podopiecznym w celu uruchamiania ich pełnego potencjału. Jednym z kluczowych przejawów pokory menedżerskiej jest świadomość własnych emocji (zwłaszcza negatywnych) i ich wpływu na podwładnych, a w związku z tym ich kontrola w codziennych kontaktach.

Posted by | View Post | View Group