Zarządzanie

Moc sprawcza menedżera

5 lipca 2017

Pokora menedżerska to stan umysłu i rozumienie najważniejszej roli menedżera, które uzewnętrzniają się w widocznej dla otoczenia postawie służenia podopiecznym w celu uruchamiania ich pełnego potencjału. Jednym z kluczowych przejawów pokory menedżerskiej jest świadomość własnych emocji (zwłaszcza negatywnych) i ich wpływu na podwładnych, a w związku z tym ich kontrola w codziennych kontaktach.

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.