Moc sprawcza menedżera

„NOWY ŚWIAT” dla polskiej strefy kulturowej

Krzysztof Sarnecki

Krzysztof Sarnecki

Pokora menedżerska to stan umysłu i rozumienie najważniejszej roli menedżera, które uzewnętrzniają się w widocznej dla otoczenia postawie służenia podopiecznym w celu uruchamiania ich pełnego potencjału. Jednym z kluczowych przejawów pokory menedżerskiej jest świadomość własnych emocji (zwłaszcza negatywnych) i ich wpływu na podwładnych, a w związku z tym ich kontrola w codziennych kontaktach.

Krzysztof Sarnecki

Prezes zarządu. Partner QUEST Change Managers.

Przedsiębiorca. Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach. Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu i sprzedaży. Twórca wielu nowoczesnych konceptów i narzędzi biznesowych, w tym pierwszej na świecie nielinearnej inżynierii sprzedaży – V Generacji Sprzedaży. Absolwent University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management (Lake Forest, Illinois).