Zarządzanie

Kiedy sadzić APS?

4 lipca 2017

Czym cechuje się system klasy Advanced Planning and Scheduling? Na co zwrócić uwagę podczas wyboru aplikacji? Czy implementacja APS potrzebuje wsparcia zewnętrznej firmy? Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas wdrożenia?

Architektura IT w firmie produkcyjnej stanowi złożony system – składa się z wielu podsystemów, wspomagających dziedzinowe obszary jej działania. Jednym z nich jest APS, niebędący jednak systemem samowystarczalnym. Dlatego, aby omówić problematykę celu wdrożenia aplikacji, należy opisać kontekst jej funkcjonowania w całym systemie. Siłą rzeczy artykuł będzie więc traktował o systemie ERPII (ważna uwaga: pod tym pojęciem niekoniecznie kryje się system monolityczny). Integracja systemów ma wiele form. Najbardziej znana z nich to współdzielenie danych, ale może ona także oznaczać np. ich wymianę, co ma miejsce w kontekście odrębnej aplikacji APS.

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.