Zarządzanie

Dawid Majchrzak

3 lipca 2017

Kierownik projektu w firmie Hilding Anders, specjalizujący się w projektowaniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych. Pasjonat nowoczesnych filozofii wytwarzania i prowadzenia projektów. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Prelegent na wielu konferencjach związanych z Lean Manufacturing oraz Six Sigma. Realizował zadania związane z optymalizacją operacyjnej działalności przedsiębiorstw w wielu firmach w Polsce i za granicą. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem projektów w obszarze operacyjnego funkcjonowania przedsiębiorstw.