Zarządzanie

Cyfrowa rewolucja sprzyja produktywności

1 czerwca 2017

Z danych McKinsey&Company wynika, że luka cyfryzacji w polskim przemyśle w porównaniu do krajów Europy Zachodniej wynosi 78%. Oznacza to konieczność wprowadzania rozwiązań, które sprawią, że polskie firmy nie utracą tworzonej od lat pozycji konkurencyjnej opartej na jakości, terminowości dostaw i dobrej obsłudze klienta. Monitor ERP, analizując wdrożenia w firmach wytwórczych, stwierdził, że kluczowym elementem jest właściwe wykorzystanie systemów informatycznych.

Mimo, że każda zmiana – nawet dobra – rodzi opór, to wdrożenie nowych technologii wcale nie musi być trudne. Przekonuje o tym Jarosław Gracel, specjalista ds. Przemysłu 4.0. Nasze społeczeństwo jest przywiązane do urządzeń mobilnych. Nowe technologie są dla współczesnych pracowników czymś naturalnym, dlatego warto angażować zespół w proces wdrażania ich w firmie.

Konieczność wprowadzania narzędzi informatycznych w firmach wytwórczych jest nieunikniona, dlatego pracownicy muszą być przygotowani na ciągłe podnoszenie swoich kompetencji. Specjalizacja pracowników i ciągłe zdobywanie nowych kompetencji jest naturalnym kierunkiem rozwoju. Perspektywa oszczędności sprawi, że prace wykonywane przez nisko wykwalifikowanych pracowników zostaną zautomatyzowane. Aby nie wypaść z rynku, konieczne będzie zdobywanie nowych umiejętności.

[emaillocker id=”1065″]

Zwalczyć strach przed cyfryzacją

Automatyzacja i cyfryzacja procesów stanowi szansę, a nie ryzyko w działaniu firm produkcyjnych. Wymaga to jednak przekonania załogi do koniecznej transformacji. Również w obszarze ich kompetencji i stylu pracy.

Na szczególne znaczenie pracowników w procesie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych zwraca uwagę Maciej Swienton z firmy Monitor ERP. „Rozwój firmy produkcyjnej jest w ogromnym stopniu uzależniony od zaangażowania pracowników”. Jego zdaniem muszą oni być wyposażeni w odpowiednie narzędzia komunikacji i wymiany informacji. „Integracja z maszynami i raportowanie czasów operacji, analiza zdolności produkcyjnej, kontrola czasu dostaw, konfiguracja produktów to tylko część dostępnych narzędzi, które wprowadzają firmy na drogę do Przemysłu 4.0”.

Współpraca w ramach organizacji

Pracownicy są źródłem najbardziej twórczych pomysłów na usprawnienia w firmie. Wymaga to jednak stworzenia odpowiedniego systemu motywacji i współpracy w ramach całej organizacji.

Z wnioskiem tym zgadza się Marek Pałac, General Manager w Klippan Safety. Propozycje naszych pracowników są bardzo zróżnicowane. Od drobnych rzeczy jak wysokość krzeseł przy stanowiskach prac, po rozbudowane projekty jak odzyskanie energii wytwarzanej przez nagrzewnicę. Odnosimy się do każdego zaproponowanego pomysłu, aby pracownicy czuli, że ich sugestie są dla nas ważne.

Warto zachęcać zespół do proponowania zmian, tworząc przejrzysty program z systemem premii za najlepsze pomysły. W konsekwencji przekłada się to na konkretne korzyści finansowe i organizacyjne.

Przykładem firmy, która również wdrożyła system gratyfikacji jest BMT PRO. Opracowaliśmy system nagradzania pracowników, którzy zaproponują usprawnienia. Najciekawsze pomysły przedstawiamy na tablicy ogłoszeń – komentuje Łukasz Branicki, Dyrektor Generalny z BMT PRO.

Kontrola produkcji dzięki systemom ERP

Narzędzia informatyczne klasy ERP stanowią odpowiednie wsparcie w zakresie analizy efektów usprawnień. Zapewniają także mierzalną kontrolę efektywności procesów produkcyjnych.

W efekcie wprowadzonych usprawnień BMT PRO podnosi roczną wartość produkcji o 15% bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. Zmianie uległ stosunek pracowników biurowych do specjalistów z działu produkcji. Obecnie wynosi on 1:4. Pomysły dotyczące wyszczuplenia produkcji i ograniczenia kosztów wychodzą wprost od pracowników, co pozwala nam znacząco poprawić rentowność – podsumowuje Łukasz Branicki.

[/emaillocker]