Zarządzanie

Sektory przemysłu z potencjałem robotyzacji

18 maja 2017

Od kilkudziesięciu lat w walce o uzyskanie przewagi konkurencyjnej wygrywają z reguły ci, którzy znajdują nowe i zasobne źródła taniej siły roboczej. Szybko rosnące płace na większości dużych, wschodzących rynków sprawiają, że dobiega końca epoka łatwego zysku czerpanego z arbitrażu płacowego.

Jeszcze kilkanaście lat temu koszt pracy w Chinach wynosił ok. 1/20 kosztu pracy w USA. Obecnie w przypadku wielu produktów sprzedawanych na rynku amerykańskim – uwzględniając wydajność pracy, logistykę i inne czynniki – różnica w koszcie produkcji pomiędzy Chinami a USA niemalże zatarła się (patrz: U.S. Manufacturing Nears the Tipping Point: Which Industries, Why, and How Much, BCG Focus, marzec 2012).

W rezultacie producenci na całym świecie są coraz częściej zmuszani do uzyskiwania przewagi staroświeckim sposobem, czyli poprzez podniesienie wydajności pracy. Zjawisko to jednoznacznie potwierdza Globalny Indeks Konkurencyjności Kosztowej Produkcji opracowany przez BCG w roku 2014. Pokazuje on zmiany bezpośrednich kosztów produkcji w 25 wiodących światowych gospodarkach wytwórczo-eksportowych, zachodzące w latach 2004-2014. W większości krajów, w których konkurencyjność kosztowa w podanym okresie wzrosła lub utrzymała się na stałym poziomie (np. w Holandii, Meksyku, USA i Wielkiej Brytanii), wzrost wydajności w znacznym stopniu równoważył zwiększające się koszty bezpośrednie, takie jak koszty wynagrodzeń i energii. Gospodarki, w których wydajność pracy nie dotrzymywała kroku rosnącym kosztom – takie jak np. Australia, Brazylia, Chiny i większość Europy Zachodniej – albo stały się mniej konkurencyjne kosztowo, albo znalazły się pod zwiększoną presją (patrz: The Shifting Economics of Global Manufacturing: How Cost Competitiveness Is Changing Worldwide, raport BCG, sierpień 2014).

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.