Zarządzanie

Kaizen vs. Lean – odmienne stany świadomości

12 maja 2017

Z bezliku artykułów dotyczących Lean i Kaizen można wyłowić publikacje traktujące rzeczone pojęcia identycznie. To błąd. Na początku oba nurty były podobne, lecz wciąż nie tożsame – różnice tkwią bowiem w fundamentach obu koncepcji.

Bob Emiliani, profesor na Uniwersytecie Connecticut, nazywany ojcem Lean Leadership, jako pierwszy w Stanach Zjednoczonych (będąc jeszcze dyrektorem zakładu) nauczył się metodologii bezpośrednio od ShinGijutsu (firmy, która wprowadziła Lean do Ameryki). Po 15 latach stosowania jej w codziennej pracy wstąpił na ścieżkę akademicką, by skoncentrować się na kształceniu Liderów Lean.

Amerykański kręgosłup TPS

Profesor Emiliani sugeruje, że System Produkcyjny Toyoty ma swoje początki w Erze Postępowej Ameryki, kiedy to intensywne reformy przebudowały dotychczasowy system gospodarczy, polityczny i społeczny państwa. Przedstawia ten okres w następujący sposób: „Postępowi przywódcy ruchu starali się przywrócić sprawiedliwość ekonomiczną i społeczną za pomocą różnych środków, w tym poprzez zarządzanie zarówno dużymi, jak i małymi przedsiębiorstwami. Liderem tej części ruchu progresywnego był Frederick Winslow Taylor, ojciec naukowego zarządzania. Na bazie tej dyscypliny stworzona została inżynieria przemysłowa. Ta nowa gałąź inżynierii stała się kręgosłupem systemu znanego później System Produkcji Toyoty (TPS).” Profesor Emiliani definiuje inżynierię przemysłową w następujący sposób: „Zajmuje się optymalizacją skomplikowanych procesów, systemów lub organizacji. Przemysłowi inżynierowie pracują, aby wyeliminować marnotrawstwo czasu, pieniędzy, materiałów, roboczogodzin, czasu maszynowego, energii i innych zasobów, które nie generują wartości. Według Instytutu Inżynierów Przemysłowych i Systemowych pracują, aby dowiedzieć się jak robić rzeczy lepiej. Projektują procesy i systemy, które poprawiają jakość i wydajność pracy.”

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.