Zarządzanie

Jak odnaleźć kurs w zmieniającym się rynku pracy?

21 kwietnia 2017

Każde z tysięcy przedsiębiorstw produkcyjnych działających obecnie w Polsce odczuwa następstwa zmian rynkowych, nie tylko w kontekście stabilizacji finansowej firmy, lecz także roszad na polu personalnym. Jedno z kluczowych pytań, jakie zadają sobie dziś pracodawcy dotyczy tego, która z grup „trzyma władzę” na rynku pracy: pracownicy, czy zatrudniający ich szefowie?

 Pomimo prognoz o nadciągającej z Azji fali kryzysu gospodarczego, polska gospodarka nie zwalnia tempa rozwoju. Eksperci z firmy doradczej Deloitte szacują, że wzrost PKB utrzyma się na poziomie 2,6 – 3,5 procent, a poziom niepewności ekonomicznej oceniany jest w Polsce jako standardowy. Rozwijające się dzięki zagranicznym inwestycjom sektory, elektroniczny i automotive, generują co kwartał setki nowych miejsc pracy. Według danych Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, ich wartość w samej branży samochodowej wyniosła w ubiegłym roku 12 miliardów Euro, zaś w elektronicznej – 13,8 miliarda euro. W kontekście zmian rynkowych należy zatem postawić kolejne pytania (poza ujętym we wstępnie artykułu): co stanowi najbardziej newralgiczny obszar w rozmowach na temat warunków zatrudnienia? Jakie trendy obserwują headhunterzy, występujący w kontakcie między dwiema stronami konfliktu w roli mediatora?

[Locker] The locker [id=1065] doesn't exist or the default lockers were deleted.