Zarządzanie

Mobile Climate Control: ERP jako „kręgosłup” firmy

20 kwietnia 2017

Firma Mobile Climate Control specjalizuje się w indywidualnie dopasowanej inżynierii systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Dostarcza systemy kontroli klimatyzacji dla szeregu pojazdów komercyjnych – autobusów, autokarów, pojazdów przemysłowych oraz sektora wojskowego. Firma tworzy niestandardowe i indywidualnie projektowane rozwiązania, począwszy od pojedynczych komponentów, po zaawansowane systemy klimatyzacyjne. Firma realizuje projekty i tworzy produkty „szyte na miarę” przy zachowaniu maksymalnie krótkiego czasu ich dostarczenia.

Jakie były Państwa wymagania związane z wprowadzeniem systemu ERP?

– Kluczowym wyzwaniem, stojącym za odpowiednio działającym systemem ERP, jest rozbudowany łańcuch dostaw. W naszym przypadku jest to ponad 250 globalnych dostawców podzespołów, zlokalizowanych w Europie, Chinach czy w Stanach Zjednoczonych, którzy zaopatrują nas w ponad 5000 części. Następnie tworzymy z nich indywidualne rozwiązania dla ponad 200 naszych klientów, którzy i w tym przypadku są rozprzestrzenieni po całym świecie. Tworzy to konieczność optymalnego planowania i wykorzystania zasobów – mówi Mariusz Król, President Europe, Mobile Climate Control.

[emaillocker id=”1065″]

– Częsta zmienność produkcji, wynikająca z dopasowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb naszych klientów niemal za każdym razem implikuje także złożone ryzyko popełniania błędów. W naszym przypadku, proces zapewnienia jakości towarzyszy wszystkim kolejnym etapom działalności – stanowi swoisty kod DNA każdego z nich, czy to procesu produkcyjnego, działu HR, technicznego czy obsługi klienta – dodaje Robert Kaleta, Quality Director Europe, Mobile Climate Control.

– Na działalność przedsiębiorstwa o charakterze produkcji jednostkowej z dużą ilością przezbrojeń, składa się szereg zaawansowanych procesów, które nierzadko są od siebie bardzo dalekie. Istotne jest, by odpowiedni system ERP był w stanie spinać je wszystkie i odpowiednio wspierać. System ERP stanowi swoisty „kręgosłup”, który odpowiada za funkcjonowanie pozostałych elementów organizmu. Dobrze działający system ERP to lepiej funkcjonująca firma – podkreśla Dawid Kozioł, IT Manager, Mobile Climate Control.

Rozwiązanie ERP, z którego dotychczas korzystaliśmy, nie było rozwijane przez wiele ostatnich lat. Nie dawało nam to możliwości sprawnego i pełnego nadzorowania wszystkich etapów produkcji, włączając w to zaawansowane działania korygujące i zapobiegawcze – prowadzące do poprawienia kontroli jakości czy procesów reklamacji – dodaje Dawid Kozioł.

Dlaczego wybór padł na system Monitor ERP?

Szukając odpowiedniego oprogramowania, braliśmy pod uwagę wiele czynników. Odpowiedni system ERP nie tylko powinien usprawnić i zintegrować zaawansowane procesy produkcyjne oraz planowanie wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, ale, co ważniejsze, jego implementacja powinna przejść „gładko” – wykluczając konieczność przerwania regularnej pracy przedsiębiorstwa. Wybraliśmy system Monitor ERP, który był w stanie odpowiedzieć na obie te potrzeby. System Monitor ERP obejmuje wszystkie kluczowe obszary naszej działalności, takie jak produkcja, sprzedaż, zakupy, procesy inwentaryzacji oraz finanse. Do tego dochodzą aplikacje dodatkowe, takie jak księgowość zarządcza, elektroniczna wymiana danych (EDI) oraz skanowanie kodów kreskowych z wykorzystaniem terminali przenośnych (PDA) – mówi Dawid Kozioł.

Jak przebiegał proces wdrożenia systemu Monitor ERP?

– Całe wdrożenie udało nam się zamknąć w ciągu 4 miesięcy. Ważnym czynnikiem była dla nas możliwość przeniesienia działalności oraz integracji wszystkich procesów bez konieczności przerywania regularnej pracy przedsiębiorstwa – dodaje Dawid Kozioł. – Zanim rozpoczęliśmy faktyczne przejście na nowy system ERP, nie tylko opisaliśmy dokładnie wszystkie procesy realizowane w naszej firmie, ale także uporządkowaliśmy tzw. Master Data. Dzięki temu możliwe było szybkie i bezproblemowe wdrożenie nowego systemu. Okres migracji ze starego rozwiązania został skrócony do minimum. Użytkownicy bardzo szybko odnaleźli się w nowym środowisku oprogramowania. Monitor ERP zapewnia wysoki poziom User Experience, dzięki czemu udało się ponownie skrócić czas, tym razem potrzebny na szkolenie kadry.

Jakie są kluczowe korzyści związane z wdrożeniem?

Od momentu wdrożenia, system działa bardzo płynnie – usprawnia nie tylko wydajność, ale wpływa także na przejrzystość wszystkich procesów realizowanych w naszej firmie. Monitor ERP jest wdrożony dopiero od kilku miesięcy, jednak już teraz możemy obserwować wzrost liczby integracji z naszymi klientami oraz przyspieszenie realizacji wielu działań.

– Decydując się na wdrożenie, osiągnęliśmy zamierzony cel – utworzyliśmy sprawny kanał komunikacji z klientami – przekonuje Mariusz Król. – Teraz, bazując na sygnałach od naszych klientów, jesteśmy w stanie planować zapotrzebowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wysoki poziom integracji wielu procesów – produkcji, logistyki, finansów oraz innych, wsparty zaawansowaną analizą oraz możliwościami wyciągania nowych wniosków, pozwalają nam działać dynamicznie i elastycznie. Jednocześnie już teraz rozważamy implementację nowych funkcjonalności, np. zarządzania magazynem.

– Dodatkowo system informatyczny wspiera proces zarządzania jakością poprzez sprawne przetwarzanie mnóstwa różnorodnych danych wyjściowych, takich jak specyfikacje, instrukcje kontroli, montażu i produkcji oraz danych wyjściowych, takich jak statusy samokontroli, czy działania korygujące. Na tej podstawie możemy podejmować szybkie i trafne decyzje – dodaje Robert Kaleta.

 

Kluczowe fakty: Kluczowe korzyści systemu Monitor ERP:
Firma: Mobile Climate Control (Europe) Integracja kluczowych procesów produkcyjnych.
Branża: elektrotechniczna/komponety do pojazdów Planowanie wykorzystania zasobów.
Okres użytkowania systemu: od 2015 r. Poprawa kontroli jakości i procesu reklamacji.
Wykorzystane moduły: produkcja, magazyny, sprzedaż, zakupy, księgowość, informacje warsztatowe, EDI, wersja mobilna, kody kreskowe.  Łatwe wdrożenie w 4 miesiące.
Liczba pracowników: 170 (Europa) – (łącznie 650 MCC Group) Zapewnienie komunikacji EDI.
Liczba użytkowników: 72 Usprawnienie procesów logistycznych na magazynie.

 [/emaillocker]