Zarządzanie

ABB uruchamia pierwszy na świecie cyfrowy transformator rozdzielczy

29 marca 2017

Podczas ABB Customer World w Houston ABB ogłosiła wprowadzenie na rynek pierwszego na świecie cyfrowego transformatora rozdzielczego. Zintegrowana technologia detekcji i monitorowania w nowym transformatorze ABB TXpert™ to inteligentne rozwiązania, które zoptymalizują poziom niezawodności, kosztów eksploatacji i konserwacji, a także pozwolą efektywnie zarządzać zasobami. Ta najnowsza innowacja opiera się na cyfrowej ofercie ABB Ability™, która wykorzystuje chmurę obliczeniową i podłączone urządzenia do generowania praktycznych danych dla szerokiego grona odbiorców.

Informacje o aktualnych parametrach zebrane przez czujniki są przechowywane i analizowane w transformatorze, dzięki czemu możliwa jest analiza danych dotycząca jego pracy. Dostarczy to zakładom użyteczności publicznej, przemysłowi i instalacjom takim jak centra przetwarzania danych istotne informacje, które ułatwią podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących eksploatacji i konserwacji transformatorów oraz będą stanowić wsparcie w zarządzaniu zasobami. Obejmuje to takie działania jak tworzenie harmonogramu konserwacji, optymalizacja wydajności systemu i planowana wymiana zasobów.

Sieci elektroenergetyczne przechodzą bezprecedensową zmianę zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Wiele nowych i rozproszonych źródeł energii, w tym źródła odnawialne oraz wzrost popytu wynikający z powstania dodatkowych punktów odbioru energii, takich jak centra danych czy pojazdy elektryczne, wymagają bardziej elastycznej sieci, a co za tym idzie – większej digitalizacji i automatyzacji. Inteligentne produkty, które mogą się komunikować, są istotnym elementem w konwergencji technologii informatycznych i operacyjnych.

– Transformatory rozdzielcze są istotnymi elementami energetycznego łańcucha wartości. Nasza najnowsza innowacja rozszerza cyfrowe portfolio ABB i ofertę ABB Ability, wzmacnia też pozycję firmy jako wiodącego na świecie producenta transformatorów – powiedział Claudio Facchin, prezydent Dywizji Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids) ABB. – Cyfrowy transformator rozdzielczy przypomina jednocześnie, że strategicznym celem naszej strategii Next Level jest tworzenie silniejszej, inteligentniejszej i przyjaźniejszej dla środowiska sieci.

TXpert™ jest częścią portfolio ABB Transformer Intelligence™, które obejmuje najnowocześniejsze czujniki, platformy monitorowania i narzędzia oprogramowania oparte na wiedzy specjalistycznej ABB. Nowy produkt będzie katalizatorem zmian poprawiających wydajność i niezawodność transformatora rozdzielczego, a także zwiększających przewidywalność jego działania.