Zarządzanie

Produktywność zespołu w cyfrowych czasach

5 marca 2017

Wysoka produktywność jest jednym z kluczowych celów współczesnej firmy wytwórczej, działającej na dynamicznym i konkurencyjnym rynku. Jeszcze kilka lat temu produktywność przedsiębiorstw w Polsce była na wyraźnie niższym poziomie niż przeciętnie w krajach UE[1]. Obecnie zwiększanie wydajności pracy staje się kluczowym celem menedżerów zarządzających firmami z sektora wytwórczego.

W codziennej praktyce biznesowej firmy stawiają czoła wyzwaniom, które istotnie wpływają na efektywność ich działań. Jak zatem skutecznie sterować skomplikowanymi procesami biznesowymi – produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży, tak aby jednocześnie poprawić produktywność, efektywnie sprostać rosnącym wymaganiom klientów oraz osiągnąć długoterminowy sukces?

Współpraca ludzi i wykorzystanie technologii

Odpowiedzią na potrzeby współczesnych firm produkcyjnych są rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie najważniejszymi procesami przedsiębiorstwa. Nowoczesne technologie wymuszają zmianę i wprowadzenie kultury organizacyjnej, która zachęca do wspólnego rozwoju firmy wszystkich pracowników. Przedsiębiorstwa korzystające z systemów informatycznych, mogą zoptymalizować swoje procesy tylko wówczas, gdy dane dostarczane przez zespół integrują działania poszczególnych pracowników, łącznie z działami rozwoju produktu, planowania i realizacji produkcji. Dzięki współpracy można monitorować informacje, które dają całościowy ogląd procesów w firmie oraz kluczowych wskaźników działania, a tym samym wpływać na zwiększenie produktywności, unikanie przestojów, minimalizację opóźnień i skracanie terminów dostaw.

Praktycy produkcji w cyfrowych czasach

Celem spotkania „Produktywność zespołu w cyfrowych czasach” jest poznanie i wypracowanie najlepszych praktyk biznesowych związanych ze skutecznym wykorzystaniem nowych technologii przez pracowników firm produkcyjnych.

W wydarzeniu biorą udział doświadczeni menedżerowie firm produkcyjnych, którzy przedstawią przykłady przedsiębiorstw, skutecznie wykorzystujących nowoczesne narzędzia do optymalizacji swojej działalności. Podczas spotkania goście będą mogli poznać przykłady rozwiązań funkcjonujących w polskich zakładach produkcyjnych m.in. HANZA Electronics, Klippan Safety i BMT PRO.

Menedżerowie zarządzający wskazanymi przedsiębiorstwami opowiedzą, w jaki sposób nowoczesne technologie wpływają na zwiększenie produktywności pracowników i poprawę pozycji konkurencyjnej. Przedstawią również, w jaki sposób zmieniło się funkcjonowanie prowadzonych przez nich firm po wprowadzeniu zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie.

Spotkanie jest skierowane do menedżerów firm oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie kluczowymi obszarami przedsiębiorstwa produkcyjnego (procesami wytwarzania, logistyki, sprzedaży, jakości czy rozwoju).

[1] PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2015, Warszawa