Zarządzanie

Kraje na czele robotycznego wyścigu

Ranking 25 gospodarek eksportowych pod kątem robotyzacji

25 sierpnia 2016

Stopień upowszechnienia robotyki w poszczególnych branżach będzie różny w zależności od kraju. Jedną ze zmiennych rozważanych przy ocenie tempa robotyzacji będzie struktura przemysłu w danej gospodarce.

Kolejny czynnik to przepisy, wskutek których zastępowanie pracy ludzkiej pracą robotów okaże się utrudnione i bardziej kosztowne. Tam, gdzie takie przepisy obowiązują, tempo robotyzacji będzie zapewne wolniejsze. Wśród innych zmiennych warto wymienić koszt, podaż i elastyczność siły roboczej oraz dostępność kapitału inwestycyjnego.

Opracowane przez nas, na podstawie analizy powyższych czynników i aktualnych trendów, prognozy pokazują, że w ciągu najbliższych 10 lat do pięciu państw (Chiny, USA, Japonia, Niemcy i Korea Południowa) trafi około 80 procent robotów produkowanych na świecie. Na same tylko Chiny i USA przypadnie ok. połowa tych dostaw.